Pozivi

Saziv 13. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u srijedu 26.06.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.06.2024 11:18
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-335-1/24
Tuzla, 25.06.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trinaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu 26.06.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
2. Upoznavanje sa informacijom JZU UKC Tuzla u vezi sa Izmjenama i dopunama
Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
3. Upoznavanje sa informacijom JZU UKC Tuzla u vezi zdravstvenih usluga
neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje molbe JZU UKC Tuzla za pokrtanje aktivnosti razmatranja revizije za povrat sredstava za nabavku lijeka koji se nalazi na Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH
5. Razmatranje zahtjeva JZU UKC Tuzla za pravilniju raspodjelu uputnica za CT i MR pretrage koje se odobravaju putem eUgovaranja, i uvođenje automatske raspodjele uputnica
6. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Šekib Umihanić, v.r.
0 0