Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:50
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-301-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

petu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o muzejskoj djelatnosti
2. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0