Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

koja će se održati u četvrtak, 21.09.2023. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

18.09.2023 11:01
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-483-1/23
Tuzla, 15.09.2023.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

devetu Saziv 9. sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 21.09.2023. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu
djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona”
d.d. Kladanj za 2022. godinu
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0