Na osnovu člana 52. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.03.2024. godine, donosi

  

PROGRAM RADA

SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ZA 2024. GODINU

 I. NORMATIVNA DJELATNOST

 Budžet i finansije
1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2025. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: oktobar 2024. – nacrt; decembar 2024. - prijedlog                     
2.Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: oktobar 2024. – nacrt; decembar 2024. – prijedlog
3. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2025. godinu 
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
Rok: oktobar 2024. - prijedlog 
4. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje  Tuzlanskog kantona za 2025. godinu 
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: decembar 2024. - prijedlog
 
Pravosuđe i uprava
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok: mart 2024. – prijedlog
2. Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Rok:  juli 2024. – prijedlog
 
Obrazovanje i nauka
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: februar 2024. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: maj 2024. – prijedlog
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: juni 2024. – prijedlog
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: juni 2024. – prijedlog
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: juli 2024. – prijedlog
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: oktobar 2024. – prijedlog
 
Kultura, sport i mladi 
1. Zakon o muzejskoj djelatnosti
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: april 2024. – prijedlog
2. Zakon o pozorišnoj djelatnosti
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juli 2024.  – nacrt; novembar 2024. – prijedlog
3. Zakon o izmjenama Zakona o arhivskoj djelatnosti
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juli 2024. – prijedlog
4. Strategija razvoja sporta u Tuzlanskom kantonu za period 2025-2032. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: decembar 2024. – prijedlog
 
Prostorno uređenje i zaštita okolice 
1. Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona 2025. – 2045. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Rok: oktobar 2024. – nacrt; decembar 2024. - prijedlog
 
Zdravstvo
1. Strategija razvoja zdravstva u Tuzlanskom kantonu za period 2024.-2029. godina
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona         
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva 
Rok: decembar 2024. – prijedlog

Boračka pitanja
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: mart 2024. - prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: mart 2024. – prijedlog
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: april 2024. - prijedlog
4. Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
Rok: novembar 2024. – nacrt; decembar 2024. - prijedlog
 
Rad, socijalna politika i povratak
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: maj 2024. – prijedlog 
 
Unutrašnji poslovi
1. Zakon o oružju i municiji
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: april 2024. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: april 2024. - prijedlog
 
Poljoprivreda
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  šumama
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: maj 2024. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti akumulacije „Modrac“ Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: mart 2024. – prijedlog
 
Civilna zaštita
1. Ažurirani Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: februar 2024. – prijedlog
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: april 2024. - prijedlog
 
 ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST
1. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rok: mart 2024. godine
2. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: mart 2024. godine
3. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju
Rok: mart 2024. godine
4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
Rok: mart 2024. godine
5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.-31.12.2023. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Rok: mart 2024. godine
6. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod
Rok: april 2024. godine
7. Informacija o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
Rok: april 2024. godine
8. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći
Rok: april 2024. godine
9. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2023. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: april 2024. godine
10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: maj 2024. godine
11. Izvještaj o korištenju tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: maj 2024. godine
12. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja 
Rok: maj 2024. godine
13. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
Rok: maj 2024. godine
14. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
Rok: maj 2024. godine
15. Izvještaj o radu JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona 
Rok: maj 2024. godine
16. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ 
Rok: maj 2024. godine 
17. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli
Rok: maj 2024. godine
18. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: maj 2024. godine   
19. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: maj 2024. godine
20. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: maj 2024. godine
21. Godišnji izvještaj o realizaciji Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2024. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: maj 2024. godine
22. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministasrtvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Rok: maj 2024. godine
23. Godišnji izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu 
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi
Rok: maj 2024. godine
24. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Komisija za koncesije
Rok: juni 2024. godine
25. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Rok: juni 2024. godine
26. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo
Rok: juni 2024. godine
27. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2023. godinu 
Predlagač: Kantonalno tužilaštvo
Rok: juni 2024. godine
28. Informacija o radu Kantonalnog suda i općinskih sudova za 2023. godinu
Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi
Rok: juni 2024. godine
29. Izvještaj o radu JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juni 2024. godine
30. Izvještaj o radu JU Arhiv Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juni 2024. godine
31. Izvještaj o radu JU Muzej istočne Bosne Tuzla za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juni 2024. godine
32. Izvještaj o radu JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juni 2024. godine
33. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juni 2024. godine
34. Izvještaj o radu JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juni 2024. godine
35. Izvještaj o radu JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rok: juni 2024. godine
36. Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
Rok: juni 2024. godine
37. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona Rok: juni 2024. godine
38. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
Rok: juli 2024. godine
39. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča“ d.d. Tuzla
Rok: juli 2024. godine
40. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juli 2024. godine
41. Informacija o stanju turističke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
Rok: juli 2024. godine
42. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona
Rok: septembar 2024. godine
43. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK
Rok: septembar 2024. godine
44. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona (rukovodeće pozicije)
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Rok: septembar 2024. godine
45. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2024. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: septembar 2024. godine
46. Izvještaj o korištenju tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2023. godine
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona   
Obrađivač: Ministarstvo finansija
Rok: septembar 2023. godine
47. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak 
Rok: septembar 2024. godine
48. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: oktobar 2024. godine
49. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Rok: oktobar 2024. godine
50. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
Rok: oktobar 2024. godine
51. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2023. godini 
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo 
Rok: oktobar 2024. godine
52. Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: novembar 2024. godine
53. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
Rok: novembar 2024. godine
54. Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo privrede
Rok: novembar 2024. godine
55. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2024. godine
Predlagač: Nezavisni odbor
Obrađivač: Nezavisni odbor
Rok: novembar 2024. godine
56. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2023/2024. godini
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
Rok: decembar 2024. godine
57. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona Rok: decembar 2024. godine
 
 III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM PARLAMENTIMA
 
Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.
Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.
 
Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona
Rok: kontinuirano tokom 2024. godine
 
IV. OSTALO
 
Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:
  1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
  2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
  3. Mišljenja na federalne propise zakoje je podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH;
  4. 4. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2024. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;
  5. 5. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.
 
 
 
 
B o s n a  i  H e r c e g o v i n a                                                                        Predsjednik
- Federacija Bosne i Hercegovine -                                                     Skupštine Tuzlanskog kantona 
T U Z L A N S K I  K A N T O N
S k u p š t i n a                              
Broj:01-02-620-22/23                                                                                   Žarko Vujović
Tuzla, 28.03.2024. godina

Program rada za 2024. godinu

0 0