Rukovodstvo

 SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
Slika


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

ŽARKO VUJOVIĆ

Žarko (Dušana) Vujović je rođen 4.12.1963. godine u Bileći.

Osnovnu i srednju školu završio u Bileći a Višu trenersku školu u Tuzli.

Pravni fakultet, (a potom i pravosudni, advokatski  te ispit za medijatora) završio u Sarajevu.

Do 2001. godine bio je profesionalni sportista – košarkaš.

Od 2001. do 2003. trener u KK „Sloboda - Dita“ Tuzla

Od 2003. do 2011. sportski direktor OKK „Sloboda“ Tuzla

Od 2011. do 2019. radio je kao sekretar u JU „Naše dijete“ Tuzla

Od 2010. do 2012. izabran za vijećnika u OV Tuzla

Od 2012. do 2016. bio je predsjednik Komisije za statutarna pitanja i propise u OV Tuzla

Od 2018.  do 2022. bio je poslaniku Skupštini Tuzlanskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta F BiH
Od 2022. poslanik je i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona.

Oženjen, otac jednog djeteta.

Slika


ZAMJENICA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

LEJLA VUKOVIĆ

Lejla Vuković je rođena 9. maja 1985. godine u Foči. Osnovnu i srednju školu završila je u Gradačcu, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje profesorice razredne nastave.

Od 2012. do 2014. bila je vijećnica u Općinskom vijeću Gradačac

Od 2014. do 2018. bila je zastupnica u Skupštini TK

Od 2018.  do 2022. bila je zastupnica u Skupštini TK
od 2022. zastupnica je u Skupštini TK

  1. godine proglašena je ˝Super ženom TK˝
  2. bila je učenica Svjetskog foruma demokratije u u Strasbourg-Brisel

Alumnistica Škole za političke studije Vijeća Evrope

Aktivno poznaje njemački i engleski jezik

  

 

Slika


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

BORIS KREŠIĆ


 

Rođen 13.07.1977. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio u  Živinicama. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. godine, te time stekao zvanje diplomiranog pravnika. Postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smjer: Građansko  pravo, upisao 2005/2006. godine. Magistarski rad pod nazivom “Bračni ugovor u porodičnom zakonodavstvu Bosne i  Hercegovine sa osvrtom na uporedno pravoo” uspješno je odbranio 13.07.2009. godine, i stekao naučno zvanje „Magistar društvenih nauka iz oblasti prava“,  smjer „Građansko pravo“. Dana 22. februara 2013. godine stekao zvanje doktora društvenih nauka iz područja  prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odbranivši doktorsku disertaciju na temu  “Pravno uređenje zajednice osoba istog spola u pravu zemalja Evropske unije i perspektive  legalizacije u pravu Bosne i Hercegovine” Na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Tuzli je izabran u naučno-nastavno zvanje docenta 2013 godine za užu naučnu oblast  „Građansko-pravna“. U zvanje vanrednog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli je izabran 2018 godine. 

 
Na osnovu člana 19a. stav 4. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i tačke II. Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, kandidati za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 10.11.2022. godine, donose


ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA


I.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je Žarko Vujović.


II.
Zamjenici predsjednika Skupštine su:
1.Lejla Vuković i
2.Boris Krešić.


III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

B o s n a i H e r c e g o v i n a                                               Predsjednik
- Federacija Bosne i Hercegovine -                                    Skupštine Tuzlanskog kantona
T U Z L A N S K I K A N T O N                                                                            
S k u p š t i n a                                                            Žarko Vujović, v.r.
Broj: 01-02-599-13/22                                                                                    
Tuzla, 10.11.2022. godine                                                                               Slika


SEKRETAR SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

ENISA HASANAGIĆ

Enisa Hasanagić je rođena 3.3.1961. godine u Orašju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Orašju, 1983. godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

U Općini Orašje je radila od 28.6.1983. godine na poslovima predsjednika Potkomisiije za izlaganje faktičkog stanja, a  u Komisiji za komasaciju do februara 1984. godine.

Nakon položenog stručnog ispita za radnike u organima uprave (1984. godine) raspoređena je na poslove sekretara Izvršnog odbora u Općini Orašje.

Od 1.9.1984. godine radi u Opštinskom javnom tužilaštvu Brčko, kao pripravnik.

Nakon položenog pravosudnog ispita, 27.12.1985. godine, imenovana je za zamjenika javnog tužioca, gdje je radila do maja 1992. godine.

U Službi Skupštine Tuzlanskog kantona je počela raditi 21.7.1997. godine:

  • od 21.7.1997. do 1.6.1998. radi na poslovima stručnog saradnika za normativno-pravne poslove
  • od  1.6.1998. do 1.4.2002. radi na poslovima načelnika Odjeljenja za predstavke i prijedloge
  • od 1.4.2002. do 1.4.2005. obavlja poslove načelnika Odjeljenja za zakonodavnu djelatnost
  • 1.4.2005. do 1.12.2015. radi kao pomoćnik sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona za zakonodavnu djelatnost
  • od 1.12.2015. imenovana je za sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona.

 

Živi u Tuzli, udata je i majka je jednog djeteta.


0 0