POSLANICI 2022.-2026.

Slika
Dževad Hadžić
Datum rođenja i prebivalište: 22.2.1970. Kalesija
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ing.
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Slađan Ilić
Datum rođenja i prebivalište: 6.11.1970. Tuzla
Stučna sprema: VSS
Zanimanje: dipl.ekonomista
Nacionalnost: Srbin
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Amila Hodžić
Datum rođenja i prebivalište: 8.5.1981. Živinice
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ekonomista
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Alen Karić
Datum rođenja i prebivalište: 3.11.1976. Doboj Istok
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: poduzetnik
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Vahidin Smajlović
Datum rođenja i prebivalište: 9.6.1967. Gračanica
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ing. poljoprivrede
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Mirela Memić
Datum rođenja i prebivalište: 29.9.1986. Lukavac
Stručna sprema: VSS
Zanimanj: prof. historije
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Vedrana Petrović
Datum rođenja i prebivalište: 14.3.1983. Tuzla
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ecc
Nacionalnost: Hrvatica
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Hamza Bešić
Datum rođenja i prebivalište: 6.12.1980. Gradačac
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. pravnik
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDP BiH
Slika
Suvada Džuzdanović
Datum rođenja i prebivalište: 25.3.1964. Teočak
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: bach. ekonomije
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Hasiba Kurtić
Datum rođenja i prebivalište: 25.12.1973. Kalesija
Stručna sprema: SSS
Zanimanje:
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Edin Vikalo
Datum rođenja i prebivalište: 7.8.1971. Srebrenik
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. Ing. elektrotehnike
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Smajo Mandžić
Datum rođenja i prebivalište: 22.4.1967. Tuzla
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: penzioner
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Bahrudin Ahmetagić
Datum rođenja i prebivalište: 5.8.1987. Gradačac
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. politolog
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Zukić Muamer
Datum rođenja i prebivalište: 31.8.1981. Živinice
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. pravnik
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Šekib Umihanić
Datum rođenja i prebivalište: 25.6.1970. Živinice
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: doktor medicinskih nauka
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Damir Šišić
Datum rođenja i prebivalište: 17.4.1975. Doboj Istok
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: magistar kriminologije i soc. rada
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Edin Dedić
Datum rođenja i prebivalište: 6.11.1980. Tuzla
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: doktor islamskih nauka
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Lejla Vuković
Datum rođenja i prebivalište: 9.5.1985. Gradačac
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: prof razredne nastave
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Fadil Kudumović
Datum rođenja i prebivalište: 1.7.1969. Banovići
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ing. rudarstva
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SDA
Slika
Jasmina Lugavić
Datum rođenja i prebivalište: 26.4.1980. Banovići
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. pravnik
Nacioalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: SDA
Slika

Zumra Begić
Datum rođenja: 4.12.1970. Tuzla
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: mr.sci. ginekologije
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: samostalni poslanik

Slika
Senad Alić
Datum rođenja i prebivalište: 10.7.1967. Sapna
Stručna prema: VSS
Zanimanje: dipl. ekonomista
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: PDA
Slika
Lejla Ćebić Đerzić
Datum rođenja i prebivalište: 10.3.1986. Banovići
Stručna prema: VSS
Zanimanje: magistar ekonomskih nauka
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: PDA
Slika
Jakub Suljkanović
Datum rođenja i prebivalište: 27.10.1964. Srebrenik
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ecc
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: PDA
Slika
Žarko Vujović
Datum rođenja i prebivalište: 4.12.1963. Tuzla
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. pravnik
Nacionalnost: Srbin
Stranačka pripadnost: DF
Slika
Sandra Imširović
Datum rođenja i prebivalište: 2.6.1986. Lukavac
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. pedagog-psiholog
Nacionalnost: Ostali
Stranačka pripadnost: DF
Slika
Boris Krešić
Datum rođenja i prebivalište: 13.7.1977. Živinice
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: doktor pravnih nauka
Nacionalnost: Hrvat
Stranačka pripadnost: DF
Slika
Ivana Mijatović
Datum rođenja i prebivalište: 13.5.1982. Dubrave Donje
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. pedagog-psiholog
Nacionalnost: Hrvatica
Stranačka pripadnost: DF
Slika
Asmir Hasić
Datum rođenja i prebivalište: 29.9.1977. Živinice
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ing. mašinstva
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka za BiH
Slika
Emir Salihović
Datum rođenja i prebivalište: 2.10.1987. Živinice
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ing. Medicinsko labaratorijske dijagnostike
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka za BiH
Slika
Izen Hajdarević
Datum rođenja i prebivalište: 4.7.1981. Kladanj
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. žurnalista
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Narod i pravda
Slika
Silva Banović
Datum rođenja i prebivalište: 10.12.1988. Tuzla
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: doktorica logopedije
Nacionalnost: Hrvatica
Stranačka pripadnost: Narod i pravda
Slika
Emir Begić
Datum rođenja i prebivalište: 1.11.1975. Lukavac
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ekonomista
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: SD BiH
Slika
Husein Tokić
Datum rođenja i prebivalište: 26.3.1977. Gradačac
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. pravnik
Nacionalnost: Bošnjak
Starnačka pripadnost: SD BiH
Slika
Amra Nadarević Vodenčarević
Datum rođenja: 10.1.1986. Tuzla
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: mr. medicinskih znanosti
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Naša strankaa
0 0