Program rada za 2022. godinu

Na osnovu člana 52. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 22.12.2021.godine, donosi

PROGRAM RADA
SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ZA 2022. GODINU

1. Strategija komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina
Predlagač: Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona
Obrađivač: Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona
Rok: april 2022. – nacrt; maj 2022. - prijedlog

I. NORMATIVNA DJELATNOST

Budžet i finansije

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: mart 2022. - prijedlog
 2. Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: oktobar 2022. – nacrt; decembar 2022. - prijedlog
 3. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: oktobar 2022. – nacrt; decembar 2022. – prijedlog
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
  Rok: oktobar 2022. - prijedlog
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
  Rok: decembar 2022. - prijedlog

Pravosuđe i uprava


 1. Zakon o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: mart 2022.– prijedlog
Obrazovanje i nauka

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: mart 2022. – prijedlog
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: mart 2022. - prijedlog
 3. Zakon o znakovnom jeziku
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: mart 2022. – nacrt; maj 2022. - prijedlog
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: april 2022. – nacrt; juni 2022. - prijedlog
Kultura, sport i mladi

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. - prijedlog
 2. Strategija razvoja sporta u Tuzlanskom kantonu za period 2023.-2030. godina
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: novembar 2022. - prijedlog
Prostorno uređenje i zaštita okolice

 1. Plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2021.-2027.
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
  Rok: mart 2022. – nacrt; novembar 2022. - prijedlog
 2. Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2021.-2027.
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
  Rok: mart 2022. – nacrt; novembar 2022. - prijedlog
 3. Zakon o privremenom korištenju javnih površina u Tuzlanskom kantonu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
  Rok: maj 2022. – nacrt; juli 2022. – prijedlog
Boračka pitanja

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
  Rok: februar 2022. – prijedlog
 2. Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
  Rok: mart 2022. – prijedlog
Rad, socijana politika i povratak

 1. Zakon o podršci povratnicima
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: decembar 2022. – prijedlog
Unutrašnji poslovi

 1. Zakon o plaćama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: april 2022. - prijedlog
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: juni 2022. - prijedlog
 3. Zakon o oružju i municiji Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: juli 2022. - prijedlog
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: novembar 2022. - prijedlog
Zdravstvo

 1. Strategija razvoja zdravstva na Tuzlanskom kantonu za period 2022.-2027. godina
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
  Rok: septembar 2022. - prijedlog
Trgovina, turizam i saobraćaj

 1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
  Rok: maj 2022. - prijedlog
 2. Strategija razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
  Rok: juni 2022. - prijedlog
Civilna zaštita

 1. Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna uprava civline zaštite
  Rok: decembar 2022. - prijedlog

II. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
  Rok: januar 2022. godine
 2. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  Rok: februar 2022. godine
 3. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju
  Rok: februar 2022. godine
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
  Rok: mart 2022. godine
 5. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod
  Rok: mart 2022. godine
 6. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: mart 2022. godine
 7. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. – 31.12.2021. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći
  Rok: mart 2022. godine
 8. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi
  Rok: april 2022. godine
 9. Izvještaj o korištenju tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: april 2022. godine
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: april 2022. godine
 11. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
  Rok: april 2022. godine
 12. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
  Rok: april 2022. godine
 13. Izvještaj o radu JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2021. god.
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
  Rok: april 2022. godine
 14. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“
  Rok: april 2022. godine
 15. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: april 2022. godine
 16. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja
  Rok: april 2022. godine
 17. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
  Rok: april 2022. godine
 18. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli
  Rok: april 2022. godine
 19. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 20. Izvještaj o radu JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 21. Izvještaj o radu JU Arhiv Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 22. Izvještaj o radu JU Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 23. Izvještaj o radu JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. god.
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 24. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 25. Izvještaj o radu JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 26. Izvještaj o radu JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
  Rok: maj 2022. godine
 27. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
  Rok: maj 2022. godine
 28. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
  Rok: maj 2022. godine
 29. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona
  Rok: maj 2022. godine
 30. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
  Rok: maj 2022. godine
 31. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča“ d.d. Tuzla
  Rok: maj 2022. godine
 32. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Komisija za koncesije
  Rok: maj 2022. godine
 33. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
  Rok: maj 2022. godine
 34. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
  Rok: maj 2022. godine
 35. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo
  Rok: maj 2022. godine
 36. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2021. godinu
  Predlagač: Kantonalno tužilaštvo
  Rok: maj 2022. godine
 37. Informacija o radu Kantonalnog suda i općinskih sudova za 2021. godinu
  Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi
  Rok: maj 2022. godine
 38. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2021. godine
  Predlagač: Nezavisni odbor
  Obrađivač: Nezavisni odbor
  Rok: maj 2022. godine
 39. Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
  Rok: maj 2022. godine
 40. Informacija o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
  Rok: maj 2022. godine
 41. Izvještaj o obračunu sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
  Rok: juni 2022. godine
 42. Informacija o turističkoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
  Rok: juni 2022. godine
 43. Informacija o trgovačkoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
 44. Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
 45. Rok: juni 2022. godine
 46. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona (rukovodeće pozicije)
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: juni 2022. godine
 47. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK
  Rok: juli 2022. godine
 48. Izvještaj o korištenju tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2022. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: septembar 2022. godine
 49. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2022. godine
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
  Rok: septembar 2022. godine
 50. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Rok: septembar 2022. godine
 51. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo
  Rok: septembar 2022. godine
 52. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
  Rok: septembar 2022. godine
 53. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo privrede
  Rok: septembar 2022. godine
 54. Izvještaj o razvoju s pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina, za 2021. godinu
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo privrede
  Rok: oktobar 2022. godine
 55. Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo privrede
  Rok: oktobar 2022. godine
 56. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2022. godine
  Predlagač: Nezavisni odbor
  Obrađivač: Nezavisni odbor
  Rok: novembar 2022. godine
 57. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
  Rok: novembar 2022. godine
 58. Informacija o efektima ulaganja po Programu poticaja zapošljavanja u 2021. godini
  Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
  Rok: novembar 2022. godine
III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM PARLAMENTIMA

Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.
Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.
Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona
Rok: kontinuirano tokom 2022. godine

IV. OSTALO

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:

 1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;
 2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;
 3. Mišljenja na federalne propise za koje je podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH;
 4. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2022. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;
 5. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.B o s n a i H e r c e g o v i n a Predsjednik
- Federacija Bosne i Hercegovine - Skupštine Tuzlanskog kantona
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-667-11/21 Slađan Ilić
Tuzla, 22.12.2021. godine
0 0