Program rada za 2022. godinu

Na osnovu člana 52. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 20.02.2023. godine, donosi

 

 

PROGRAM RADA

SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

ZA 2023. GODINU

 

 

I. NORMATIVNA DJELATNOST

 

Budžet i finansije

 1. Zakon o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: mart 2023. - prijedlog

 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: oktobar 2023. – nacrt; decembar 2023. - prijedlog

 1. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: oktobar 2023. – nacrt; decembar 2024. – prijedlog

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja

Rok: oktobar 2023. - prijedlog

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje

Rok: novembar 2023. - prijedlog

 

Pravosuđe i uprava

 1. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: mart 2023. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: maj 2023. – nacrt; juli 2023. - prijedlog

 

 

Obrazovanje i nauka

 1. Strategija razvoja srednjeg, osnovnog i predškolskog obrazovanja za period 2023.-2028. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: mart 2023. – nacrt; juni 2023. – prijedlog

 1. Strategija razvoja naučnoistraživačkog rada za period 2023.-2028. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: mart 2023. – nacrt; juni 2023. – prijedlog

 1. Strategija razvoja visokog obrazovanja za period 2023.-2028. godina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: april 2023. – nacrt; juli 2023. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: april 2023. – nacrt; juli 2023. – prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: april 2023. – nacrt; juli 2023. – prijedlog

 

Kultura, sport i mladi

 1. Zakon o mladima

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: mart2023. – nacrt; maj 2023. – prijedlog

 1. Zakon o muzejskoj djelatnosti

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: juli 2023. – nacrt; septembar 2023. – prijedlog

 1. Strategija razvoja sporta u Tuzlanskom kantonu za period 2023.-2030. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: novembar 2023. – prijedlog

 

Zdravstvo

 1. Strategija razvoja zdravstva na Tuzlanskom kantonu za period 2023.-2028. godina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Rok: mart 2023. – nacrt; juli 2023. - prijedlog

 1. Zakon o osnivanju Zavoda za bolesti ovisnosti Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Rok: april 2023. – nacrt; juli 2023. - prijedlog

 

Prostorno uređenje i zaštita okolice

 1. Zakon o privremenom korištenju javnih površina u Tuzlanskom kantonu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: mart 2023. - prijedlog

 1. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2026. – 2046. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: april 2023. – prijedlog

 1. Strategija za korištenja obnovljivih izvora energije

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: april 2023. – nacrt; juli 2023. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: maj 2023. – nacrt; oktobar 2023. - prijedlog

 1. Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2023.- 2028.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: juli 2023. – prijedlog

 1. Kantonalni plan upravljanja otpadom 2023.-2028.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Rok: juli 2023. – prijedlog

 

Boračka pitanja

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: mart 2023. - prijedlog

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

Rok: maj 2023. - prijedlog

 

Rad, socijalna politika i povratak

 1. Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: mart 2023. – prijedlog

 1. Zakon o podršci povratnicima

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: mart 2023. – nacrt; juni 2023. – prijedlog

 1. Zakon o podršci porodicama s djecom

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: mart 2023. – nacrt; maj 2023. - prijedlog

 

Unutrašnji poslovi

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: april 2023. - prijedlog

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: oktobar 2023. - prijedlog

 1. Zakon o oružju i municiji u Tuzlanskom kantonu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: novembar 2023. – prijedlog

 

Poljoprivreda

 1. Strategija razvoja poljoprivredne proizvodnje Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: mart 2023. – nacrt; maj 2023. – prijedlog

 1. Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: juli 2023. – prijedlog

 

Trgovina, turizam i saobraćaj

 1. Strategija razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godina

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: mart 2023. - prijedlog

 

 

II. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 

 1. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok: februar 2023. godine

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: februar 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

Rok: mart 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod

Rok: mart 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

Rok: mart 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Komisija za koncesije

Rok: mart 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Rok: mart 2023. godine

 1. Informacija o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Rok: mart 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

Rok: mart 2023. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: april 2023. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: april 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

Rok: april 2023. godine

 1. lzvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“

Rok: april 2023. godine

 1. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“

Rok: april 2023. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja

Rok: april 2023. godine

 1. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo

Rok: april 2023. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje

Rok: april 2023. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Arhiv Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Muzej istočne Bosne Tuzla za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2022. god.

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Rok: maj 2023. godine

 1. Informacija o radu JU Univerzitet u Tuzli u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: sva ministarstva i uredi u Vladi

Rok: april 2023. godine

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

Rok: maj 2023. godine

 1. Informacija Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o provođenju Krivičnog zakona u Kantonu i radu Tužilaštva za 2022. godinu

Predlagač: Kantonalno tužilaštvo

Rok: maj 2023. godine

 1. Informacija o radu Kantonalnog suda i općinskih sudova za 2022. godinu

Predlagač: Kantonalni sud i općinski sudovi

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Rok: maj 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2022. godine

Predlagač: Nezavisni odbor

Obrađivač: Nezavisni odbor

Rok: maj 2023. godine

 1. Informacija o turističkoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2023. godine

 1. Informacija o trgovačkoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Rok: juni 2023. godine

 1. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona

Rok: juni 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj

Rok: juni 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča“ d.d. Tuzla

Rok: juni 2023. godine

 1. Izvještaj o obračunu sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Rok: juni 2023. godine

 1. Izvještaj o korištenju tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: juni2023. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: juni 2023. godine

 1. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK

Rok: juli 2023. godine

 1. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona (rukovodeće pozicije)

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Rok: juli 2023. godine

 1. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: septembar 2023. godine

 1. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo 

Rok: septembar 2023. godine

 1. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Rok: septembar 2023. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2023. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: septembar 2023. godine

 1. Izvještaj o korištenju tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2023. godine

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo finansija

Rok: septembar 2023. godine

 1. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Rok: septembar 2023. godine

 1. Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Rok: oktobar 2023. godine

 1. Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Rok: oktobar 2023. godine

 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2023. godine

Predlagač: Nezavisni odbor

Obrađivač: Nezavisni odbor

Rok: novembar 2023. godine

 1. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2021/2023. godini

Predlagač: Vlada Tuzlanskog kantona

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

Rok: decembar 2023. godine

III. SARADNJA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA SA DRUGIM PARLAMENTIMA

 

Uspostavljanje nove i unapređivanje postojeće saradnje Skupštine Tuzlanskog kantona sa skupštinama kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja.

Sadržaj: Iskustva iz parlamentarnog života i prakse, posebno u oblasti zakonodavne djelatnosti kantona u Federaciji BiH i parlamentima regija evropskih zemalja; razvoj kantonalne uprave i lokalne samouprave, višestranačke demokratije i parlamentarnog sistema; iskustva i saradnja u implementaciji Dejtonskog sporazuma, posebno Aneksa 7. o povratku raseljenih lica i izbjeglica svojim kućama.

Nosilac posla: Skupština Tuzlanskog kantona

Rok: kontinuirano tokom 2023. godine

 

 

IV. OSTALO

 

Pored pitanja navedenih u prethodnim poglavljima i tačkama ovog programa, Skupština Tuzlanskog kantona će na svojim sjednicama razmatrati:

1. Informaciju o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona;

2. Informacije federalnih organa koji imaju organizacione jedinice na području Tuzlanskog kantona;

3. Mišljenja na federalne propise za koje je podijeljena nadležnost između kantona i Federacije BiH;

4. Ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna tokom 2023. godine, a koja su u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona;

5. Kolegij Skupštine će odlučiti o kojim informacijama će se obaviti rasprava samo na sjednicama radnih tijela, a po potrebi izvještaji radnih tijela će biti razmatrani na sjednici Skupštine.

 

 

 

 

B o s n a i H e r c e g o v i n a 

- Federacija Bosne i Hercegovine - 

T U Z L A N S K I K A N T O N

S k u p š t i n a

Broj:01-02-629-13 /22
Tuzla, 20.02.2023. godina


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Žarko Vujović

 

 

0 0