ZAKLJUČCI SKUPŠTINE X SAZIV - 2022. - 2026.

26. sjednica Skupštine TUzlanskog kantona, 27.6.2024. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-327-5/24

26. sjednica, 27.06.’24. g.

prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana ZZO TK za 2024. godinu

Skupština TK zadužuje ZZO TK da putem odluka o unutrašnjoj preraspodjeli za 2024. godinu obezbijedi dodatna sredstva na ime obezbjeđenja održivosti i dostupnosti zdravstvenim uslugama primarnog nivoa na području općine Teočak, Doboj Istok, Čelić i Kladanj u visini sredstava koja su neophodna za uspostavljanje finansijski održive primarne zdravstvene zaštite i smanjenje nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite građanima ovih općina u odnosu na ostale općine i gradove TK.

ZZO TK

 

2.

Broj: 01-02-327-6/24

26. sjednica, 27.06.’24. g.

prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana ZZP TK za 2024. godinu,

Skupština TK traži da se formira radna grupa koju bi sačinjavali predstavnici JZU UKC Tuzla, Ministarstva zdravstva TK i ZZO TK, koja će izvršiti reviziju operativnih programa lijekova za adultnu i pedijatrijsku populaciju i doktrinarnih pristupa prilikom uvođenje novih lijekova, koji se finansiraju iz sredstava ZZO TK, a u cilju otklanjanja neusaglašenosti između odobrenih i planiranih sredstava za realizaciju istih, i planiranja sredstava od strane ZZO TK u narednom periodu.

Vlada TK

JZU UKC , Ministarstvu zdravstva TK i ZZO TK

 

 

25. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 30.5.2024. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-289-13/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

inicijativu poslanica Silve Banović, Zumre Begić, Lejle Ćebić Đerzić, Amile Hodžić, Mirele Memić, Amre Nadarević Vodenčarević i Vedrane Petrović

Skupština TK zadužuje Ministarstvo zdravstva TK i Zavod zdravstvenog osiguranja TK da subvencioniraju troškove neinvazivnih prenatalnih testova kod trudnica za koje postoji indikacija za njihovo izvođenje.

Ministarstvo zdravstva i ZZO TK

 

2.

Broj: 01-02-289-14/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

inicijativu poslanika Edina Dedića

Skupština TK zadužuje Službu Skupštine TK da, nakon sticanja zakonskih mogućnosti, „Službene novine TK“ objavljuje na službenoj veb stranici na dan izdavanja istih.

Službu Skupštine TK

 

3.

Broj: 01-02-289-12/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

inicijativu Kluba poslanika Stranke demokratske akcije

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK da pripreme i dostave u proceduru Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (,,Službene novine TK,“ br. 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), po skraćenoj proceduri i usaglase član 2. i član 45. navedenog Zakona, u pogledu statusa demobilisanih branilaca i dužine učešća u Oružanim snagama, s obzirom da su navedena dva člana u koliziji, a kako bi se mogla planirati sredstva u Budžetu TK za 2025. godini.

Vladu TK

Ministarstvo za boračka pitanja

 

4.

Broj: 01-02-276-2/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana TK 2021. - 2024. godina za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana TK 2021. - 2024. godina za period od 01.01. 2023. do 31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

5.

Broj: 01-02-278-2/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01. - 31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01. - 31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

6.

Broj: 01-02-280-2/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

7.

Broj: 01-02-277-2/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-291-2/24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za period I-XII 2023. godine

I. Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za period I-XII 2023. godine.

II. Skupština TK traži od Zavoda za javno zdravstvo TK da u narednom periodu pojača aktivnosti na promotivnom i preventivnom polju u pogledu obavezne vakcinacije od zaraznih bolesti u dječijem dobu.

III. Skupština TK traži od Zavoda za javno zdravstvo TK da u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i zdravstvenim ustanovama na području TK (uključujući i Javnu zdravstvenu ustanovu Univerzitetski klinički centar Tuzla), pokrene aktivnosti na polju projekata praćenja, radi otkrivanja uzroka za pojavu epidemija koje su se desile u prethodnom periodu (morbili, osip i veliki kašalj).

Zavoda za javno zdravstvo TK

 

9.

Broj: 01-02- 264 - 2 /24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01. – 31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01. – 31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

10.

Broj: 01-02- 265 - 2 /24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2023. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2023. godinu.

 

Bez postupanja

11.

Broj: 01-02- 285 - 2 /24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za 2023. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za 2023. godinu.

 

Bez postupanja

12.

Broj: 01-02- 290 - 2 /24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu.

 

Bez postupanja

13.

Broj: 01-02- 284 - 2 /24

24. sjednica, 30.05.2024. g

Izvještaj o radu Vlade TK za 2023. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Vlade TK za 2023. godinu.

 

Bez postupanja

24. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 11.5.2024. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02- 272 - 4 /24

24. sjednica, 11.05.’24. g.

prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK

Skupština TK zadužuje Vladu TK da pripremi cjelovitu izmjenu Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK („Službene novine TK“ br. 11/15, 4/17, 22/21 i 7/24) sa posebnim osvrtom na član 20. pomenutog zakona.

Vlada TK

 

2.

Broj: 01-02- 269 - 8 /24

24. sjednica, 11.05.’24. g.

Informacija Ministarstva zdravstva TK vezano za zapošljavanje mladih ljekara koji se nalaze na evidenciji Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK

Skupština TK zadužuje Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje TK da poduzme aktivnosti za donošenje odnosno izmjenu Programa sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine 2024.godine JU Službe za zapošljavanje TK i zaključivanju odnosno izmjeni Sporazuma o međusobnoj saradnji o realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja 111 doktora medicine sa područja TK, u dijelu da se Projekat sufinansiranja ne odnosi na dan 31.12.2023. godine, već do utroška finansijskih sredstava planiranih za 111 doktora medicine.

JU Služba za zapošljavanje TK

 

23. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 29.4.2024. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-243-10/24

23. sjednica, 29.04.’24. g.

Deklaracija o osudi negiranja genocida u Srebrenici od strane Narodne skupštine Republike Srpske

Skupština TK je zaključila da Deklaraciju o osudi negiranja genocida u Srebrenici od strane Narodne skupštine Republike Srpske dostavi ambasadama članicama PIC-a, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, OHR-u i Visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Na adrese iz zaključka

 

22. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 29.4.2024. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-242-15/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

inicijativa EU kluba u Skupštini TK

Skupština TK zadužuje Vladu TK da 9. maj kao Dan Evrope uvrsti u Zakon o značajnim datumima i ličnostima na području TK.

Vlada TK

 

2.

Broj: 01-02-242-14/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

inicijativa Komisije za kulturu, sport i mlade

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave TK da pripremi i dostavi u skupštinsku proceduru izmjene Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi - prečišćeni tekst („Službene novine TK“ br. 6/12, 15/13 i 10/18) u smislu ukidanja plaćanja taksi za registraciju Omladinskih udruženja u Registar udruženja.

Skupština TK traži od općina i gradova na području TK da pristupe ukidanju plaćanja administrativnih taksi prilikom ovjere i izdavanja dokumenata za registraciju Omladinskih udruženja.

 

 

3.

Broj: 01-02-242-13/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

inicijativa kluba poslanika Demokratske fronte

Skupština TK zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja TK da se u Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica uvrsti pravo na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide, paraplegičare i ostale 100% ratne vojne invalide prve grupe, kojima je priznato pravo na njegu i pomoć drugog lica.

Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

4.

Broj: 01-02-183-6/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2023. godine.

 

Bez postupanja

5.

Broj: 01-02-227-2/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK za period 01.01.-31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK za period 01.01.-31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

6.

Broj: 01-02-212-2/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01.-31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01.-31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

7.

Broj: 01-02-213-2/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01.-31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01.-31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-228-2/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za period 2023. godina

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za period 2023. godina.

 

Bez postupanja

9.

Broj: 01-02-205-2/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod TK za 2022. godinu.

 

Bez postupanja

10.

Broj: 01-02-91-14/24

22. sjednica, 29.04.’24. g.

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK

Skupština TK cijeni da prijedlog za davanje autentičnog tumačenja članova 1., 3. i 20. Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK („Službene novine TK“ br. 11/15, 4/17 i 22/21) nije osnovan, jer su odredbe Zakona precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije broj: 02-02-91-12/24 od 22.03.2024. godine i stav iznesen u mišljenju Ministarstva finansija TK broj: 07/1-02-5259/24 od 05.03.2024. godine, a koji je prihvaćen i Zaključkom Vlade TK broj: 02/1-02-5259-1/24 od 12.03.2024. godine. i isto će biti dostavljeno podnosiocu prijedloga za davanje autentičnog tumačenja.

podnosiocu prijedloga za davanje autentičnog tumačenja

 

21. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 28.3.2024. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-172-16/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

inicijativa poslanice Jasmine Lugavić

Skupština TK zadužuje Vladu TK da u što kraćem roku u saradnji sa drugim nadležnim institucijama obezbijedi sredstva i pronađe način za zapošljavanje doktora nauka koji se nalaze na evidenciji Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK.

Vlada TK

 

 

2.

Broj: 01-02-172-15/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

inicijativu Kluba poslanika Stranke demokratske akcije

Skupština TK zadužuje Vladu TK da do 11. jula 2024. godine donese posebnu uredbu kojom će definisati kalendar aktivnosti u institucijama TK za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica.

Vlada TK

 

 

3.

Broj: 01-02-160-2/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu.

 

Bez postupanja

4.

Broj: 01-02-186-2/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 31.12.2023. godine.

 

Bez postupanja

5.

Broj: 01-02-159-2/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2023. godine

 

Bez postupanja

6.

Broj: 01-02-159-3/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2023. godine

Skupština TK traži od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da u Zakonu o vodama („Službene novine TK“, br. 11/08, 12/20 i 15/21- autentično tumačenje), pokuša otkloniti i ispraviti nedostatke konstatovane u Izvještaju o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2023. godine, a kako bi se inspekcijama omogućila efikasna kontrola vodovoda i kaptaža na području TK.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

 

7.

Broj: 01-02-161-2/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Skupština TK prihvata Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-86-11/24

21. sjednica, 28.3.2024. g

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Skupština TK cijeni da prijedlog za davanje autentičnog tumačenja članova 78. i 79. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine TK“, br. 10/20 i 5/22) nije osnovan, jer su odredbe Zakona precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije broj: 02-02-86-10/23 od 16.02.2024. godine i stav iznesen u mišljenju Ministarstva obrazovanja i nauke TK broj: 10/1-04-030619-23 od 20.11.2023. godine, a koji je prihvaćen i Zaključkom Vlade TK broj: 02/1-04-30619-1/23 od 19.12.2023. godine i isto će biti dostavljeno podnosiocu prijedloga za davanje autentičnog tumačenja.

podnosiocu prijedloga za davanje autentičnog tumačenja

 

20. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona , 21.2.2024. godine

Podnaslov

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-81-24/24

20. sjednica, 21.2.2024. g

inicijativa poslanika Bahrudina Ahmetagića

Skupština TK zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK da pripremi izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, a kako bi se u članu 82. (Zapošljavanje u školi), propisala mogućnost prelaska zaposlenika i iz srednje u osnovnu školu.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

 

2.

Broj: 01-02-81-20/24

20. sjednica, 21.2.2024. g

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK zadužuje Vladu TK da u cilju realizacije zaključka Skupštine TK od 24.07.2023. godine pristupi izradi izmjena i dopuna Zakona o javnim priznanjima TK, a kako bi se u okviru javnih priznanja predvidjelo javno priznanje „Ljekari Srebrenice“, a koje bi se u obliku plakete uručivalo na svečanoj sjednici Skupštine TK povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Vladi TK

 

3.

Broj: 01-02-81-23/24

20. sjednica, 21.2.2024. g

inicijativa poslanika Lejle Vuković, Smaje Mandžića i Damira Šišića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković, Smaje Mandžića i Damira Šišića da se Humanitarna organizacija „Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS“ Doboj Istok proglasi Udruženjem od značaja za Tuzlanski kanton.

Vladi TK

 

4.

Broj: 01-02-81-21/24

20. sjednica, 21.2.2024. g

inicijativa poslanica Suvade Džuzdanović, Jasmine Lugavić i Hasibe Kurtić

Skupština TK zadužuje Ministarstvo zdravstva TK i Zavod za javno zdravstvo TK, da u skladu sa svojim ovlaštenjima zaduže domove zdravlja na području TK da pronađu način za imunizaciju što većeg broja djece sa područja njihove nadležnosti.

Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo

Odgovor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (02-02-81-47/23 od 28.02.2024. godine)

Odgovor Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona (02-02-81-48/24 od 06.03.2024. godine

5.

Broj: 01-02-81-22/24

20. sjednica, 21.2.2024. g

inicijativa poslanica Suvade Džuzdanović, Jasmine Lugavić i Hasibe Kurtić

Skupština TK zadužuje Ministarstvo zdravstva TK da iznađe mogućnost sufinansiranja obnove Odjela za imunologiju na Klinici za pedijatriju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vladi TK

Ministarstvu zdravstva

 

6.

Broj: 01-02-82-11/24

20. sjednica, 21.2.2024. g

prijedlog Budžeta TK za 2024. godinu

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da, Gradu Lukavcu odobri minimalno 1.000.000.00 KM kroz program realizacije sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada za projekat koji se odnosi na izgradnju hidrotehničkih-vodnih objekata, u cilju rješavanja problema pitke vode u Gradu Lukavcu.

Vladi TK

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7.

Broj: 01-02- 37-2/23

20. sjednica, 21.2.2024. g

Izvještaj o razvoju TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu.

 

 

8.

Broj: 01-02-663-2/23

20. sjednica, 21.2.2024. g

Godišnji izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 01.01.-31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 01.01.-31.12.2022. godine.

 

 

9.

Broj: 01-02- 664 - 2 /23

20. sjednica, 21.2.2024. g

Izvještaj o razvoju TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o razvoju TK za 2022. godinu.

 

 

10.

Broj: 01-02-457-4/23

20. sjednica, 21.2.2024. g

Program mjera za uklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Program mjera za uklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2022. godinu.

 

 

11.

Broj: 01-02-492-4/23

20. sjednica, 21.2.2024. g

Program mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Program mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2022. godinu

 

 

12.

Broj: 01-02-461-4/23

20. sjednica, 21.2.2024. g

Program mjera za uklanjanje nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Program mjera za uklanjanje nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2022. godinu

 

 

13.

Broj: 01-02- 464 - 4 /23

20. sjednica, 21.2.2024. g

Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu.

 

 

14.

Broj: 01-02- 665 - 5 /23

20. sjednica, 21.2.2024. g

prednacrt federalnog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK sa primjedbama iznesenim u Mišljenju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla na prednacrt federalnog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

 

 

15.

Broj: 01-02- 593 - 7 /23

20. sjednica, 21.2.2024. g

prednacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK na prednacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

 

 

19. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona , 15.2.2024. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-80-9/24

19. sjednica, 15.2.2024. g

Informacija o sigurnosnoj situaciji na području TK, sa posebnim akcentom na tragični događaj koji se dana 07.02.2024. godine dogodio u Tuzli

1. Skupština TK traži od Federalne uprave policije da što hitnije završi postupak istrage u vezi sa tragičnim događajem od 07.02.2024. godine, kada je na naročito brutalan način lišena života Amra Kahrimanović i da o rezultatima istrage upozna javnost, oštećene i ostale institucije na Tuzlanskom kantonu među kojima i Skupštinu TK, nakon čega će Skupština TK preduzeti mjere iz svoje nadležnosti prema najodgovornijima iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

2. Skupština TK traži od nadležnih pravosudnih institucija, Tužilaštva, da na osnovu rezultata istrage Federalne uprave policije preduzmu sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti prema svim akterima koji su bilo na direktan ili indirektan način mogli i morali preduprijediti da ne nastupi tragični događaj, a svojim nečinjenjem su to propustili.

3. Skupština TK najoštrije osuđuje svaki oblik politizacije tragičnog događaja zarad političke promocije i traži od svih da se suzdrže od teških riječi, etiketiranja i osuda bez valjanog osnova.

4. Skupština TK traži od Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini da dostavi procjenu sigurnosne situacije na području TK i sjeveroistočne Bosne.

5. Skupština TK poziva Federalnu upravu policije da dostavi informaciju o sigurnosnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u svim kantonima.

6. Skupština TK traži od Vlade TK da formira interresornu grupu sačinjenu od pravnika, kriminalista i kriminologa koji će izvršiti analizu svih akata Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te predložiti njihove izmjene i dopune, a sve u cilju podizanja stepena sigurnosti svih građana TK i Federacije Bosne i Hercegovine.

7. Skupština TK traži od Vlade TK da nastavi sa kadrovskim i materijalnim jačanjem Ministarstva unutrašnjih poslova TK u svrhu lične sigurnosti građana i njihove imovine.

Vlada TK

Klubovima poslanika u Skupštini

Sekretaru Vlade TK

Kantonalnom tužilaštvu TK

Kantonalnom sudu u Tuzli

Ministarstvu unutrašnjih poslova TK

Upravi policije MUP TK

Federalnom tužilaštvu FBiH

Federalnoj upravi policije MUP-a F BiH

Misiji OSCE-a u BiH

 

Odgovor Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (02-02-80-12/24 od 11.03.2024. godine)

18. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 15.12.2023. godine

Podnaslov

Slika

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-621-29/23

18. sjednica, 15.12.2023. g

inicijativa Kluba poslanika Narod i pravda

Skupština TK zadužuje Vladu TK da obezbijedi sredstva za refundiranje troškova prijevoza i smještaja onkoloških pacijenata tokom trajanja liječenja na klinikama u Mostaru, Zenici, Banja Luci ili na nekoj drugoj klinici, koji su upućeni na liječenje u iste od 01.01.2023. godine, a dok se ne stvore uslovi za liječenje na Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vladi TK

 

2.

Broj: 01-02-621-31/23

18. sjednica, 15.12.2023. g

inicijativu poslanika Izena Hajdarevića

Skupština TK zadužuje Vladu TK da osigura sredstva za hitnu kupovinu dva sanitetska vozila za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vladi TK

 

3.

Broj: 01-02-621-33/23

18. sjednica, 15.12.2023. g

inicijativu Kluba poslanika SDBiH

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika SDBiH kojom predlaže usvajanje teksta Deklaracije kojom bi se od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražilo da u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine kreira izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i usaglase stavovi Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u Bosni i Hercegovini, a u cilju uvođenja novih tehnologija u izborni proces kako bi isti već od izbora 2024. godine učinili transparentnim i spriječili nezakonite radnje u smislu prekrajanja izborne volje birača.

VijećU ministara Bosne i Hercegovine

 

4.

Broj: 01-02-621-28/23

18. sjednica, 15.12.2023. g

inicijativu poslanika Fadila Kudumovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Fadila Kudumovića kojom se traži da se između resornog kantonalnog ministarstva i Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, sačini i zaključi Aneks Ugovora o koncesiji, koji će u pogledu visine koncesione naknade biti usklađen sa značajnim promjenama u cijeni mrkog uglja u odnosu na period kada je Ugovor o koncesiji između ugovornih strana zaključen.

Vladi TK

Ministarstvu privrede

 

5.

Broj: 01-02-621-30/23

18. sjednica, 15.12.2023. g

inicijativu poslanika Vahidina Smajlovića

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo zdravstva TK, da izrade i uspostave Program podrške dobrovoljnim davaocima krvi sa područja TK, te da se u Budžetu TK za 2024. godinu predvide sredstva institucijama i organizacijama na Tuzlanskom kantonu koje se bave obezbjeđenjem krvi za liječenje u svrhu planiranja, organiziranja i realizacije akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Vladi TK

Ministarstvu zdravstva

 

6.

Broj: 01-02-621-32/23

18. sjednica, 15.12.2023. g

inicijativu poslanica Silve Banović, Lejle Ćebić Đerzić, Amile Hodžić, Mirele Memić, Amre Nadarević Vodenčarević i Vedrane Petrović

Skupština TK zadužuje Vladu TK, Ministarstvo zdravstva TK i Zavod zdravstvenog osiguranja TK da u skladu s nadležnostima pristupe stvaranju uslova i iznađu rješenja za uvrštavanje GPS narukvica za praćenje, na listu besplatnih ortopedskih pomagala za osobe s Alzheimerovom bolešću, demencijom i za djecu/osobe s teškoćama s naglaskom na dijagnoze iz spektra autizma.

Vladi TK

Ministarstvu zdravstvo

ZZO TK

 

7.

Broj: 01-02-574-4/23

Tuzla, 15.12.2023. godine

nacrt Zakona o oružju i municiji

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o oružju i municiji i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o oružju i municiji stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona o oružju i municiji.

MUP TK

 

8.

Broj: 01-02- 610 - 6 /23

18. sjednica, 15.12.2023. g

prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2024. godinu

I. Skupština TK zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK da u Operativnom programu broj 8. Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2024. godinu, proširi javno-zdravstvenu djelatnost na učenike kampusa „Emaus“ Potočari i Edukativnog centra Nova Kasaba.

II. Skupština TK zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK da urade elektronske zdravstvene knjižice za povratničku populaciju radi olakšanog liječenja na Tuzlanskom kantonu.

ZZO TK

 

9.

Broj: 01-02- 610 - 7 /23

18. sjednica, 15.12.2023. g

prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2024. godinu

Skupština TK zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK da putem odluke o unutrašnjoj preraspodjeli u 2024. godini obezbijedi dodatna sredstva na ime obezbjeđenja održivosti i dostupnosti zdravstvene zaštite na području općine Sapna u visini sredstava koja su utvrđena za 2023. godinu.

ZZO TK

 

10.

Broj: 01-02- 610 - 8 /23

18. sjednica, 15.12.2023. g

prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2024. godinu

Skupština TK zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK da se u okviru Programa skrininga doda skrining na slabovidnost kod predškolske djece.

ZZO TK

 

11.

Broj: 01-02-621-35/23

18. sjednica, 15.12.2023. g

Rezoluciju o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama

Skupština TK zadužuje Komisiju za jednakopravnost spolova Skupštine TK da, uzimajući u obzir Rezoluciju o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama koja je bila predmet razmatranja na sjednici od 15.12.2023. godine, kao osnov, u konsultaciji sa svim relevantnim stručnjacima iz ove oblasti sa područja TK, sačini cjelovit i sveobuhvatan tekst Rezolucije i dostavi u skupštinsku proceduru radi razmatranja na jednoj od narednih sjednica do kraja februara 2024. godine.

Komisiji za jednakopravnost spolova Skupštine TK

 

16. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 30.10.2023. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-538-6 /23

16. sjednica 30.10.2023. g

prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2023. godinu

Skupština TK zadužuje Vladu TK da unutrašnjom preraspodjelom u ovoj budžetskoj godini obezbijedi 100.000.00 KM za pomoć narodu Palestine.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

15. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 30.10.2023. godine

Podnaslov

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02- 480-17/23

15.sjednica 30.10.2023.g

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom se traži od Vlade TK i Ministarstva zdravstva TK da u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK i Javnom ustanovom Služba za zapošljavanje TK, utvrde tačan broj nezaposlenih doktora medicine na području TK i za iste obezbijede finansijska sredstva za njihovo zapošljavanje u JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla ili u Domove zdravlja na području TK.

Vlade TK i Ministarstva zdravstva TK

 

2.

Broj: 01-02- 480-18/23

15.sjednica 30.10.2023.g

inicijativu poslanice Ivane Mijatović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Ivane Mijatović kojom se traži od Vlade TK i Ministarstva unutrašnjih poslova TK, postavljanje dva stacionirana radara na magistralnom putu Živinice – Kalesija na tzv. „Sprečkom ili Dubravskom pravcu“.

Vlade TK i Ministarstva unutrašnjih poslova

 

3.

Broj: 01-02- 480-19/23

15.sjednica 30.10.2023.g

inicijativu Komisije za obrazovanje i nauku

Skupština TK prihvata inicijativu Komisije za obrazovanje i nauku kojom se traži od Vlade TK da putem resornog ministarstva u institucijama obrazovanja u TK, uspostave ambulante školske medicine kroz vraćanje specijalizacije školske medicine u Plan i program specijalizacije doktora medicine.

Vlade TK

 

4.

Broj: 01-02-422-4/23

15.sjednica 30.10.2023.g

nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine TK.

Nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

 

5.

Broj: 01-02-476-4/23

15.sjednica 30.10.2023.g

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine TK.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

 

6.

Broj: 01-02-424-2/23

15.sjednica 30.10.2023.g

Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine.

 

Bez postupanja

7.

Broj: 01-02-423-2/23

15.sjednica 30.10.2023.g

Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-426-2/23

15. sjednica, 30.10.2023. g

Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume TK” d.d. Kladanj za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume TK” d.d. Kladanj za 2022. godinu.

 

Bez postupanja

9.

Broj: 01-02-443-2/23

15. sjednica, 30.10.2023. g

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01.-30.06.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01.-30.06.2023. godine.

 

Bez postupanja

10.

Broj: 01-02-444-2/23

15. sjednica, 30.10.2023. g

Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01.-30.06.2023. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01.-30.06.2023. godine.

 

Bez postupanja

11.

Broj: 01-02-438-2/23

15. sjednica, 30.10.2023. g

Rodnu analizu zaposlenih u institucijama TK na rukovodećim pozicijama,

Skupština TK prihvata Rodnu analizu zaposlenih u institucijama TK na rukovodećim pozicijama. Skupština TK traži od nadležnih institucija da se pojačaju mehanizmi za veću zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama u institucijama TK.

Ministarstvo za rad, soc. politiku i povratak

 

12.

Broj: 01-02-56-9/23

15. sjednica, 30.10.2023. g

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o visokom obrazovanju

Skupština TK cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine TK“, br. 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22) nije osnovan, jer su odredbe Zakona precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije broj: 02-02-56-7/23 od 20.07.2023. godine i stav iznesen u odgovoru Ministarstva obrazovanja i nauke TK broj: 10/1-30-012948-23 od 22.05.2023. godine, a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade TK broj: 02/1-30-12948/23 od 13.06.2023. godine, i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

podnosiocu zahtjeva

 

14. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 24.7.2023. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-434-7/23

14. sjednica 11.8.2023. g

povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa razrješenjem Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla

I. Skupština TK podržava stavove Vlade TK izražene u Zaključku broj: 02/1-33-17890/23 od 04.08.2023. godine, a povodom razmatranja Informacije Ministarstva zdravstva TK o aktuelnim dešavanjima u vezi sa razrješenjem zakonito imenovanog Upravnog odbora JZU UKC Tuzla.

II. Skupština TK, kao jedini upisani osnivač JZU UKC Tuzla u nadležnom sudskom registru, ne prihvata nezakonite akte Vlade Federacije BiH o razrješenju i privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU UKC Tuzla.

III. Skupština TK poziva Vladu F BiH da se hitno započnu razgovori na temu iznalaženja pravno utemeljenih rješenja po pitanju rada i egzistiranja JZU UKC Tuzla, kao univerzitetske kantonalne bolnice, kao i zaključenja Ugovora o međusobnom regulisanju osnivačkih prava, obaveza i odgovornosti, što je u obostranom interesu, u interesu građana BiH, a posebno građana TK.

IV. Zadužuje se Kantonalno pravobranilaštvo TK da, pred nadležnim sudom, hitno pokrene odgovarajuće postupke prema nadležnim institucijama.

V. U cilju obezbjeđenja društvene brige za zdravlje stanovništva TK, kao i zaštite imovine i interesa TK i građana TK, neophodno je da Vlada TK hitno, na prijedlog Ministarstva zdravstva TK, shodno članu 54. stav 2., a u vezi sa članom 64. stavovi 4. i 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine TK ”, br. 46/10 i 75/13), uz shodnu primjenu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), privremeno imenuje Upravni odbor JZU UKC Tuzla. Imenovanje privremenog Upravnog odbora će se izvršiti do konačnog dogovora sa Federacijom BiH u vezi suosnivačkih prava, a najduže tri mjeseca.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

13. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona , 24.7.2023. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-394-32/23

13. sjednica, 24.7.2023. g.

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja TK da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK i to člana 4. i člana 5. kako bi se 16.07.1995. godine obilježavao kao dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja koji su se zatekli u enklavi, izašli na slobodnu teritoriju, te da se konkretiziraju nosioci obilježavanja ovog datuma.

Min. za boračka pitanja

 

2.

Broj: 01-02-394-29/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK za izmjene nastavnih planova i programa za zanimanja frizer-vlasuljar, kuhar i slične predmete u skladu sa potrebama.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

3.

Broj: 01-02-394-36/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK za ukidanje polaganja eksterne mature u osnovnim i srednjim školama na području TK.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4.

Broj: 01-02-394-34/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović kojom se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da oslobodi od plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta lica ili privredne subjekte koji su pretrpjeli štete usljed plavljenja/vodenih bujica nakon kišnih padavina u proljeće 2023. godine.

 

 

5.

Broj: 01-02-394-33/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović kojom se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da napravi izmjenu u Pravilniku o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji koji predviđa da se na strnim žitima traži tzv. „otkupni blok“ (prilikom aplikacije na posticaje), te da se umjesto toga prilaže Obrazac Š-03 i Obrazac Š-pom (obrasci za elementarne nepogode).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

6.

Broj: 01-02-394-31/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Vahidina Smajlovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Vahidina Smajlovića kojom se zadužuju Vlada TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da kroz Izmjene i dopune Budžeta TK za 2023. godinu ili u Budžetu TK za 2024. godinu obezbijede sredstva za izgradnju i uspostavu sistema protivgradne zaštite na području Grada Tuzla, Grada Živinice i Općine Kalesija.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7.

Broj: 01-02-394-30/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanica Silve Banović, Lejle Ćebić Đerzić, Amile Hodžić, Mirele Memić, Amre Nadarević Vodenčarević i Vedrane Petrović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanica Silve Banović, Lejle Ćebić Đerzić, Amile Hodžić, Mirele Memić, Amre Nadarević Vodenčarević i Vedrane Petrović kojom se zadužuju Vlada TK, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK da u skladu sa nadležnostima pristupe stvaranju uslova i iznalaženja rješenja za izgradnju fiskulturne školske sale za potrebe nastave tjelesnog odgoja u Elektrotehničkoj školi u Tuzli kao baze za razvoj školskog sporta.

Vlada TK, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

 

8.

Broj: 01-02-395-8/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

I. Skupština TK traži od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da hitno pripremi i dostavi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 52/09), a koje bi otklonile proceduralne barijere u građenju solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu.

II. Skupština TK daje podršku inicijativi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, a koja se tiče izmjene člana 47. stav (4) i dopune člana 48. navedenog Zakona kojima bi se omogućilo postavljanje panela i gradnja privremenih objekata za potrebe solarne elektrane na period do 30 godina.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

9.

Broj: 01-02-394-35/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom se zadužuje rektor i Senat Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da uvedu godišnju nagradu „Ljekari Srebrenice“ za najbolje studente Medicinskog fakulteta - opći smjer za odličan uspjeh u školovanju i posebnu godišnju nagradu najboljem ljekaru za doprinos nauci i struci.

rektor i Senat Javne ustanove Univerzitet u Tuzli

 

10.

Broj: 01-02- 406 - 3 /23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Informacija o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području TK

I. Skupština TK je razmatrala i primila k znanju Informaciju o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području TK.

II. Skupština TK upućuje zahvalnost interresornoj radnoj grupi na temeljitoj i blagovremenoj informaciji.

III. Skupština TK zadužuje resorna ministarstva, koja su nosioci mjera iz Informacije da svakih 60 dana dostave izvještaj o realizaciji istih.

IV. Skupština TK traži od Vlade TK da pripremi nacrt Zakona o osnivanju Zavoda za bolesti ovisnosti u Tuzlanskom kantonu.

V. Skupština TK traži od Ministarstva unutrašnjih poslova TK da prilikom predlaganja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji obavezno uzme u obzir i u prijedlog navedenog Zakona uvrsti diskusije poslanika sa sjednice Skupštine TK od 24.07.2023.godine.

VI. Skupština TK podržava dalje jačanje kadrovskih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

VII. Skupština TK podržava započete aktivnosti vezano za fizičko i tehničko obezbjeđenje u školama i zadužuje resorno ministarstvo i Vladu TK da ih realizuje u što kraćem roku.

VIII. Skupština TK traži od Vlade TK i resornih ministarstava da podzakonske akte koji proizilaze iz realizacije mjera navedenih u Informaciji dostave Skupštini TK.

Vlada TK

 

11.

Broj: 01-02- 383-5 /23

13. sjednica, 24.7.2023. g

prijedlog amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav TK

Prijedlog amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav TK, Skupština TK stavlja na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Zadužuje se Komisija za ustavna pitanja Skupštine TK da provede javnu raspravu i podnese izvještaj Skupštini TK o provedenoj raspravi

Komisija za ustavna pitanja

 

12.

Broj: 01-02-306-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

nacrt Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina

Skupština TK prihvata nacrt Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radno tijelo i poslanik na sjednici Skupštine.

Nacrt Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina stavlja se na javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, sumirati

 

13.

Broj: 01-02-311-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za 2022. godinu.

 

 

14.

Broj: 01-02-312-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv TK za period 01.01.-31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv TK za period 01.01.-31.12.2022. godine.

 

 

15.

Broj: 01-02-313-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli za 2022. godinu.

 

 

16.

Broj: 01-02-314-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2022. godinu.

 

 

17.

Broj: 01-02-349-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK za period januar-decembar 2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK za period januar-decembar 2022. godine.

 

 

18.

Broj: 01-02-350-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK za 2022. godinu.

 

 

19.

Broj: 01-02-366-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 01.01. - 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 01.01. - 31.12.2022. godine.

 

 

20.

Broj: 01-02-375-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2022. godini

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2022. godini.

 

 

21.

Broj: 01-02- 307 - 3 /23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Program mjera za prevazilaženje nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Šume TK“ d.d. Kladanj

Skupština TK prihvata Program mjera za prevazilaženje nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Šume TK“ d.d. Kladanj.

 

 

22.

Broj: 01-02-663-10/22

13. sjednica, 24.7.2023. g

Zaključak Vlade TK, a u vezi inicijative Građanskog pokreta „Buđenje“,

Skupština TK prihvata Zaključak Vlade TK u vezi sa inicijativom Građanskog pokreta „Buđenje“ za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“.

 

 

23.

Broj: 01-02-191-6/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

nacrt federalnog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK na nacrt federalnog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Domu naroda Parlamenta F BiH.

 

Dom naroda Parlamenta F BiH

 

24.

Broj: 01-02-303-6/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

prednacrt federalnog Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK na prednacrt federalnog Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike F BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

 

12. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 6.7.2023. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-363-11/23

12. sjednica, 6.7.2023. g.

Informacija na temu „Problemi i iznalaženje rješenja na Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla“

Skupština TK zadužuje menadžment Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla da napravi hitan radni sastanak sa načelnicima svih klinika, te sačini listu prioriteta trenutnih potreba (oprema, kadar), te navedenu listu dostavi Vladi TK i Skupštini TK sa orijentacionim iznosom cijene koštanja opreme.

Menadžmentu UKC-a

 

 

 

Broj: 01-02-363-12/23

12. sjednica, 6.7.2023. g.

Informacija na temu „Problemi i iznalaženje rješenja na Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla“

Skupština TK poziva Vladu F BiH da se bez konsultacija i dogovora sa suosnivačem Skupštinom TK, odnosno Vladom TK, suzdrži od svih postupaka i izjava kojima se izvan granica svoje nadležnosti, zaključcima i drugim aktima žele preuzeti samo prava u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok se apsolutno ne spominju bilo kakve obaveze kao suosnivača.

Skupština TK poziva Vladu F BiH da, u ime F BiH kao suosnivača, shodno tački III, odnosno IV odluka o preuzimanju osnivačkih prava, u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 90 dana, započne pregovore sa Tuzlanskim kantonom, pripremi i zaključi Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, što bi rezultiralo deblokadom najznačajnijih postupaka za Ustanovu, okončanje postupka preregistracije, a osnivači bi u cjelosti preuzeli svoja prava, obaveze i odgovornosti.

Iz tog razloga Skupština TK formira radnu grupu u sastavu: ministrica zdravstva TK, direktor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, predsjednik Komisije za zdravstvo Skupštine TK, predsjednik Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i zamjenik predsjednika Skupštine TK – Boris Krešić, sa zadatkom da u ime Skupštine TK, započnu pregovore sa Vladom F BiH o izradi i sadržaju Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, sa posebnim fokusom na preuzimanje finansijskih obaveza spram preuzetih osnivačkih prava, te da o rezultatima svojih aktivnosti obavijesti Vladu TK i Skupštinu TK.

Skupština TK poziva Vladu F BiH da odmah obezbijedi iznos od minimalno 25.000.000,00 KM (slovima: dvadesetpet miliona KM) za nabavku nužno potrebne opreme, te da se planiraju i dodatna finansijska sredstva za sanaciju duga i nabavku opreme.

Skupština TK poziva Vladu F BiH da obezbijedi ravnopravan tretman svih kliničkih bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine po pitanju finansijske konsolidacije i drugih finansijskih ulaganja u skladu sa javnim kriterijima.

Vladu F BiH

 

 

Broj: 01-02-363-13/23

12. sjednica, 6.7.2023. g.

Informacija na temu „Problemi i iznalaženje rješenja na Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla“

Skupština TK zadužuje upravu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla da u roku od 30 dana, Skupštini TK dostavi izvještaj o obavezama prema dobavljačima čija dugovanja prelaze iznos od 5.000,00 KM zaključno sa 30.06.2023. godine, u kojem bi bila navedena dugovanja po roku dospijeća (dospjelo i nedospjelo na naplatu), te za dospjele obaveze napraviti specifikaciju sa periodom kašnjenja plaćanja (kasni do godinu, do tri godine i preko tri godine dana).

 

JZU UKC

 

11. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 21.6.2023. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-359-2/23

11. sjednica, 21.06.2023. g.

Informacija o stanju sigurnosti u osnovnim i srednjim školama na području TK sa posebnim osvrtom na dešavanja u JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac

Skupština TK prihvatajući Informaciju o stanju sigurnosti u osnovnim i srednjim školama na području TK sa posebnim osvrtom na dešavanja u JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac podržava namjeru Vlade TK za iznalaženje rješenja u vezi iznesene problematike.

Skupština TK zadužuje Vladu TK da u cilju realizacije prijedloga mjera iz dostavljene informaciju kao i prijedloga zaključaka i sugestija iznesenih u okviru diskusija od strane poslanika u Skupštini TK, imenuje Radnu grupu koju će činiti predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, sindikata zaposlenih u obrazovanju, Vijeća roditelja, Kantonalnog tužilaštva TK, JU Odgojni centar TK, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, relevantnog fakulteta JU Univerziteta u Tuzli (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet), Foruma direktora centara za socijalni rad TK, JP RTV TK i drugih relevantnih subjekata.

Radna grupa će, imajući u vidu sve prijedloge i sugestije koje su izložili poslanici Skupštine TK, u roku od 30 dana provesti sveobuhvatnu analizu s ciljem detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova, te Vladi TK dostaviti odgovarajuću informaciju sa potrebnim prijedlogom dokumenata i akata na dalje postupanje i dostavljanje Skupštini TK na razmatranje.

Vlada TK

 

 

9. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 31.5.2023. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-278-31/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Fadila Kudumovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Fadila Kudumovića kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK za ukidanje takse za prijavu skupa svih sportskih kolektiva/udruženja i ukidanje plaćanja naknade Ministarstvu unutrašnjih poslova TK za osiguranje sportskih manifestacija.

Vlada TK

MUP TK

 

2.

Broj: 01-02-278-33/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Fadila Kudumovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Fadila Kudumovića kojom zadužuje Vladu TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, te JP Šume TK za hitno rješavanje pitanja izgradnje mosta „Zelenika“ na putnom pravcu Oskova - Zlača na rijeci Oskova.

Vlada TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, JP Šume TK

Odgovor Min. poljoprivrede, šumarstva i vooprivrede, 02-02-278-81/23 od 22.6.'23.

3.

Broj: 01-02-278-32/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Fadila Kudumovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Fadila Kudumovića kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK za sufinansiranje novčanih sredstava za organizovanje škole u prirodi za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

 

4.

Broj: 01-02-278-30/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanice Ivane Mijatović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Ivane Mijatović kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK da se povećaju budžetska sredstva na poziciji kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava - potrošačka jedinica 1101002020 i to za 4 miliona KM za finansiranje nabavke informatičke opreme, kao i opremanje fiskulturnih sala i nabavke rekvizita u fiskulturnim salama, pri čemu će Ministarstvo obrazovanja i nauke TK napraviti program kako bi se utvrdili kriteriji za raspodjelu sredstava na osnovu kojeg će se naznačena sredstva dodjeljivati školama.

Vlada TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

 

5.

Broj: 01-02-278-26/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa Kluba poslanika SDA

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika SDA kojom zadužuje Vladu TK da donese posebnu Uredbu kojom će se definisati kriteriji i načini za prioritetno zapošljavanje djece poginulih branilaca i šehida koji se nalaze na evidenciji JU Zavod za zapošljavanje TK.

Vlada TK

 

6.

Broj: 01-02-278-29/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuju Ministarstvo unutrašnjih poslova TK da pripremi izmjene i dopune člana 111. Zakona o policijskim službenicima TK, a koji se tiče uslova za sticanje prava na penziju policijskog službenika.

MUP TK

 

7.

Broj: 01-02-278-25/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanice Suvade Džuzdanović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Suvade Džuzdanović kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave TK da, u saradnji sa nadležnim zemljišnoknjižnim uredima mjesno nadležnih općinskih sudova na području TK, preduzmu radnje i aktivnosti u cilju prevazilaženja dugogodišnjeg problema rješavanja osnovnih ljudskih prava građana tih općina u vezi imovine i omogućavanja dokazivanja ili ostvarivanja prava vlasništva na nekretninama u općinama TK za koje se uspostavom međuentitetske granične linije zemljišna knjiga vodi u opštinama Republike Srpske.

Skupština traži od mjesno i stvarno nadležnih organa za vođenje zemljišnih knjiga za nekretnine na području općina TK za koje se uspostavom međuentitetske granične linije zemljišna knjiga vodi u opštinama Republike Srpske, da pokrenu i sprovedu postupak uspostave novih zemljišnih knjiga za svoja administrativna područja u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama i drugim relevantnim propisima iz ove oblasti, ili da izvrše preuzimanje zemljišnih knjiga od organa iz Republike Srpske kod kojih se nalaze zemljišne knjige.

Skupština traži od Vlade TK da pruži potrebnu podršku Ministarstvu pravosuđa i uprave i nadležnim općinskim sudovima na području TK u rješavanju navedenog problema.

Vlada TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave TK

 

8.

Broj: 01-02-278-28/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom zadužuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK za prekategorizaciju lokalnog puta na relaciji Bašigovci (Panje) - Gračanica - (Stara dionica Regionalni put R 455a) - Repuh - Tupkovići Gornji - Jelovo Brdo - Kalesija u regionalni put

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK

 

9.

Broj: 01-02-278-27/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK za finansiranje testiranja uznapredovalog adenokarcinoma pluća metodom NGS (nova generacija sekvencioniranja).

ZZO TK

 

10.

Broj: 01-02-289-5/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK da prilikom izrade i donošenja propisa iz člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica broj: 01-02-289-4/23 od 31.05.2023. godine, kod utvrđivanja kriterija utvrdi apsolutni prioritet za zapošljavanje djece šehida i poginulih branilaca, kada se radi o prvom zaposlenju.

Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

11.

Broj: 01-02-290-4/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK stavlja se na javnu raspravu u trajanju 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo unutrašnjih poslova, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

12.

Broj: 01-02-252-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Vlade TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Vlade TK za 2022. godinu

 

 

13

Broj: 01-02-253-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine.

 

 

14.

Broj: 01-02-254-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

 

 

15.

Broj: 01-02-250-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.-31.12.2022. godine,

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.-31.12.2022. godine.

 

 

16.

Broj: 01-02-249-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

 

 

17.

Broj: 01-02-231-6/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine.

 

 

18.

Broj: 01-02-237-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01.-31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01.-31.12.2022. godine.

 

 

19.

Broj: 01-02-255-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za period I-XII 2022. godine,

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za period I-XII 2022. godine.

 

 

8. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 26.4.2023. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

 

Broj: 01-02-220-17/23

8. sjednica, 26.04.2023. g.

inicijativau poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom zadužuje Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK da izrade metodologiju za evaluaciju kvaliteta zdravstvenih usluga koje pruža i javni i privatni sektor na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, i da o realizaciji inicijative svakih 12 mjeseci izvještavaju Skupštinu TK.

Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

 

2.

Broj: 01-02-220-18/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Kluba poslanika Demokratske fronte

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika Demokratske fronte u Skupštini TK za izmjene Ustava TK, kako bi se Ustavom TK dala jednaka prava svim građanima koji žive u Tuzlanskom kantonu i kako bi građani koji se izjašnjavaju kao „Ostali“ mogli da budu birani za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK

Ustavnoj komisji Skupštine TK

 

3.

Broj: 01-02-215-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022. godine.

 

Bez postupanja

4.

Broj: 01-02-214-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za period 2022. godina

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za period 2022. godina.

 

Bez postupanja

5.

Broj: 01-02-213-3/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu

Skupština TK zadužuje menadžment Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići da vrši pojačane aktivnosti na zaštiti izvorišta pitke vode sa kojih se vodom snadbijevaju građani općine Banovići, a na način da se poštuju svi zakonski propisi koji regulišu ovu oblast.

JU Zaštićeni pejzaž Konjuh

 

6.

Broj: 01-02-213-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu.

 

Bez postupanja

7.

Broj: 01-02-192-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. God

Skupština TK prihvata Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-166-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2022. godinu.

 

Bez postupanja

9.

Broj: 01-02-158-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine.

 

Bez postupanja

10.

Broj: 01-02-157-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o razvoju TK za 2021. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o razvoju TK za 2021. godinu.

 

Bez postupanja

11.

Broj: 01-02-202-4/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Informaciju o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade TK sa planom predstojećih aktivnosti

I. Prihvata se Informacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade TK sa planom predstojećih aktivnosti.

II. Skupština TK podržava aktivnosti Vlade TK i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK u cilju kupovine potrebnog zemljišta i rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje zgrade Vlade TK, čime će se trajno riješiti smještaj najvećeg dijela kantonalnih organa u jednu administrativnu zgradu, a time bi se ostvarile i velike uštede u Budžetu TK za plaćanje trenutno zakupljenih poslovnih prostora.

Vladi TK i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK

 

12.

Broj: 01-02-482-6/22

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

Skupština TK cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 27. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22) nije osnovan, jer su odredbe Zakona precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije broj: 02-02-482-4/22 od 13.03.2023. godine i stav iznesen u mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave TK broj: D-06/1-02-19881/22 od 31.08.2022. godine, a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade TK broj: 02/1-04-20049/22 od 06.09.2022. godine, i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva

podnosiocu zahtjeva

 

6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 15.3.2023. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj:01-02-147-16/23.

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativau poslanika Vahidina Smajlovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Vahidina Smajlovića kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK za instaliranje hidrološke mjerne stanice protoka vode na regulisanom dijelu vodotoka rijeke Jale prije ulijevanja u rijeku Spreču u gradu Lukavac

Vladi TK i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

2.

Broj: 01-02-147-19/23

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom zadužuje Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove TK da, u skladu sa nadležnostima, izvrši pojačane inspekcijske nadzore u trgovinama, trafikama i benzinskim crpkama koje se nalaze u blizini osnovnih i srednjih škola, a u kojima je dostupan proizvod pod nazivom „snus“.

Skupština TK zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Pedagoški zavod TK da, u skladu sa svojim nadležnostima, upute proglas prema Vijećima roditelja i nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola na Tuzlanskom kantonu za pojačan oprez od moguće zloupotrebe proizvoda pod nazivom „snus“.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK

Ministarstvu obrazovanja i nauke Pedagoški zavod TK

 

3.

Broj: 01-02-147-18/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Vladu TK da u saradnji sa Ministarstvom zdravstva TK, Ministarstvom finansija TK i Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, hitno izrade novu Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji TK, kako bi građani još ove kalendarske godine bili oslobođeni uplate premije osiguranja.

Vladi TK da u Ministarstvu zdravstva TK, Ministarstvu finansija TK i Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

 

4.

Broj: 01-02-147-17/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Izena Hajdarevića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Izena Hajdarevića kojom zadužuje Vladu TK da pripremi i u skupštinsku proceduru dostavi Zakon o dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK kojim bi se 7. maj uvrstio u značajne datume i da se ubuduće obilježava kao Dan zračnog mosta.

Vladi TK

 

5.

Broj: 01-02-147-20/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Huseina Tokića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Huseina Tokića kojom zadužuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK kao i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da zajedno iznađu način i u što kraćem vremenu pripreme izmjene i dopune Odluke o provođenju Prostornog plana za područje TK za period 2005.-2025. godine („Službene novine TK“, br. 9/06 i 14/21), na način da se dozvoli gradnja solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu bez uslova da se solarni paneli moraju postavljati na stubove orijentacione visine od 2,5 m.

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

 

6.

Broj: 01-02-147-21/23

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Borisa Krešića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Borisa Krešića kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK da u što kraćem roku iznađe način za uplatu novčanih sredstava u svrhu omogućavanja takmičenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli na The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot-u.

Ministarstvu obrazovanja i nauke TK

 

7.

Broj: 01-02-632-5/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period od 2023. do 2029. godine

Skupština TK traži od Vlade TK da hitno poduzme aktivnosti na utvrđivanju stanja raspoložive opreme u Kantonalnoj upravi civilne zaštite i svim općinskim i gradskim štabovima civilne zaštite, te da izvrši procjenu potrebnih finansijskih sredstava za nabavku neophodnih materijalno-tehničkih sredstava i druge opreme, kao i analizu spremnosti svih struktura civilne zaštite za brzo djelovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda.

Vladi TK

 

7.

Broj: 01-02-95-2/23

6. sjednica, 15.3.'23. g.

Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Skupština TK prihvata Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-467-7/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK na nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

 

3. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 30.12.2022. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-676- 23 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom zadužuje Ministarstvo finansija TK da u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK u Budžetu TK za 2023. godinu, osiguraju novčana sredstva u iznosu 300.000 KM za subvencioniranje troškova pogreba (sahrana i dženaza) za umirovljenike s minimalnim primanjima za života.

Ministarstvo finansija TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Odgovor Min. finansija 02-02-676-62/22 od 20.1.'23.

2.

Broj: 01-02-676-22 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom zadužuje Ministarstvo finansija TK i Vladu TK da u Budžetu TK za 2023. godinu, osiguraju novčana sredstva u iznosu 500.000 KM za zapošljavanje logopeda u domovima zdravlja u općinama i gradovima TK u kojima trenutno navedeni nisu zaposleni

Ministarstvo finansija TK

Vlada TK

Odgovor Min. finansija 02-02-676-56/22 od 16.1.'23.

3.

Broj: 01-02-676-21 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom se zadužuje Skupština TK i Vlada TK da kao osnivač JU Univerzitet u Tuzli obavežu Univerzitet u Tuzli da se na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, umanji iznos školarine za 50% svim redovnim studentima (samofinansirajućim i onima koji se finansiraju iz Budžeta TK).

Skupština TK

Vlada TK

Univerzitet u Tuzli

 

4.

Broj: 01-02-676-25 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanica Vedrane Petrović, Silve Banović, Mirele Memić, Lejle Ćebić Đerzić i Amile Hodžić,

Skupština TK prihvata inicijativu poslanica Vedrane Petrović, Silve Banović, Mirele Memić, Lejle Ćebić – Đerzić i Amile Hodžić, kojom zadužuju Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK da hitno pristupe izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i isti uputi u skupštinsku proceduru, na način da se član 45. navedenog Zakona dopuni stavom 2. ovog člana, kako bi se omogućila nasljedna prava na naknadu suprugama umrlih demobilisanih boraca, primaoca egzistencijalne naknade, koje su mlađe od 57 godina života i koje ne ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH za mjesec decembar prethodne godine, a ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

Vlada TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja, 02-02-676-61/22 od 20.1.’23.

5.

 

Broj: 01-02-676- 19 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Inicijativa poslanika Bahrudina Ahmetagića i Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Bahrudina Ahmetagića i Šekiba Umihanića kojom se traži da Vlada TK u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravlja poduzme sve potrebne aktivnosti za osnivanje Hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac.

Vlada TK

Federalno ministarstvo

zdravlja

 

 

6.

Broj: 01-02-676- 26 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanika Borisa Krešića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Borisa Krešića kojom obavezuje Skupštinu TK da najkasnije do marta mjeseca 2023. godine, održi tematsku sjednicu na temu: Populaciona politika TK.

Skupština TK

 

7.

Broj: 01-02-676- 24 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanika Huseina Tokića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Huseina Tokića kojom se traži da Vlada TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak iznađu način i sredstva u iznosu od 300.000 KM za finansiranje projekta dostavljanja jednog obroka dnevno na kućni prag osobama treće životne dobi, koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, a žive na području TK.

Vlada TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8.

Broj: 01-02-676- 20 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa Kluba poslanika Narod i Pravda

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika Narod i Pravda kojom zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da u okviru budžetske stavke Podrška pronatalitetnoj politici Kantona u 2023. godini, planira sredstva u iznosu od 300.000,00 KM za sufinansiranje najma stanovanja za mlade bračne parove koji nemaju mogućnosti kupovine stambenog prostora.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

9.

Broj: 01-02-677-3/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju

Skupština TK zadužuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da u narednom periodu sagleda mogućnost i pripremi izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju i Odluke o provođenju Prostornog plana za područje TK za period 2005. – 2025. godina, kojim bi se omogućilo brže, efikasnije i jednostavnije korištenje obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

10.

Broj: 01-02-557-3/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o robnim rezervama TK

Skupština TK zadužuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i Kantonalnu direkciju robnih rezervi da sagledaju cjelokupan Zakon o robnim rezervama TK, i po hitnom postupku pripreme izmjene i dopune istog i dostave ih u skupštinsku proceduru do kraje februara 2023. godine.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i Kantonalnu direkciju robnih rezervi

 

11.

Broj: 01-02-610-2/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2021. godini

Skupština TK prihvata Analizu zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2021. godini.

 

Bez postupanja

12.

Broj: 01-02-558-2/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine.

 

Bez postupanja

13.

Broj: 01-02-559-2/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine.

 

Bez postupanja

14.

Broj: 01-02-468-4/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

nacrt federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

I. Skupština TK prihvata mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, na nacrt federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

II. Mišljenje iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Domu naroda Parlamenta F BiH.

Domu naroda Parlamenta F BiH

 

2. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 5.12.2022. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-637- 13 /222. 2. sjednica, 5.12.2022. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom se traži obezbjeđenje finansijskih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu za izgradnju trotoara, uređenje saobraćajne signalizacije i izgradnju adekvatnih autobusnih stajališta sa natkrivenim prostorima za putnike – čekaonice, na Regionalnom putu R455-a, u dijelu puta koji prolazi kroz mjesne zajednice Bašigovci, Donja Lukavica, Gornja Lukavica, Svojat i Zelenika.

 

Vlada TK

Min za trgovinu, turizam i saobraćaj 02-02-637-15 od 7.12.22.

Min finansija 02-02-637-26/22 od 20.12.22.

2.

Broj: 01-02-639-2/22

Tuzla, 05.12.2022. godine

nacrt Budžeta TK za 2023. godinu

Skupština TK prihvata nacrt Budžeta TK za 2023. godinu i konstatuje da nacrt Budžeta može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžeta, sa stavovima i primjedbama na nacrt Budžeta koje su izložili poslanici i radno tijelo Skupštine TK.

Nacrt Budžeta TK za 2023. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Budžeta.

 

Budžet usvojen 30.12.2022. godine na 3. sjednici

3.

Broj: 01-02-640-2/22

Tuzla, 05.12.2022. godine

nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili poslanici Skupštine TK.

Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

 

Zakon usvojen 30.12.2022. godine na 3. sjednici

4.

 

Broj: 01-02-643-2/22 2. sjednica, 5.12.2022. g

Zaključak Vlade TK broj: 02/1-19-8966/22 od 24.11.2022. godine sa Mandatnim pismom Evropske banke za obnovu i razvoj

I. Skupština TK podržava aktivnosti Vlade TK u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti TK” putem obezbjeđenja dugoročnog finansiranja, u obliku državnog zajma u iznosu do 8 miliona eura, pod uslovima sadržanim u Mandatnom pismu.

II. Skupština TK ovlašćuje premijera i ministra finansija TK da potpišu Mandatno pismo Evropske banke za obnovu i razvoj.

Vlada TK

 
0 0