Saziv 16. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

koja će se održati u petak, 12.07.2024. godine sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

11.07.2024 14:38
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-350-1/24Tuzla, 11.07.2024.godineNa osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za pol...

Saziv 26. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u četvrtak, 27.6.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

26.06.2024 11:21
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-334-1/24Tuzla, 25.6.2024. godineNa osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i ...

Saziv 16. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati 27.06.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.06.2024 11:20
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-338-1/24Tuzla, 25.06.2024. godine Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Sk...

Saziv 12. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u srijedu, 26.06.2024. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.06.2024 11:20
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –Broj: 02-02-337-1/24Tuzla, 25.06.2024. godineNa osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za priv...

Saziv 13. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u srijedu 26.06.2024. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.06.2024 11:18
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-335-1/24Tuzla, 25.06.2024. godine Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kan...
0 0