POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE X SAZIV

Poslanička pitanja i inicijative sa 25. sjednice Skupštine TK, održane 30.5.2024. godine

Podnaslov

Red.

Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici u posljednje dvije godine, u kojima prijavitelj nije žrtva nasilja i koliko je bilo presuda donesenih po ovom pitanju

MUP-a

Kantonalnom tužilaštvu

 

2.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za posjedovanje upotrebne i građevinske dozvole Evropskog univerziteta Kallos Tuzla

Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla

 

3.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje vezano za reorganizaciju uprave

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

4.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje vezano za zloupotrebu korištenja naknade za prevoz

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

5.

Amila Hodžić

Poslanička inicijativa vezano za izmjene člana 14. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona,“ broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24)

Ministarstvu za boračka pitanja

 

6.

Bahrudin Ahmetagić

Poslanička inicijativa vezano za izmjene unutrašnjih akata svih javnih ustanova u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju muzejsku djelatnost, a kojima definišu programske sadržaje, da za svaku kalendarsku godinu planiraju aktivnosti obilježavanja 11. jula – Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici kao i odgovarajućih edukativnih programa  koji će imati za cilj podizanje svijesti javnosti o genocidu počinjenom u julu 1995. godine u Srebrenici

Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

 

 

7.

Sandra Imširović

Poslaničko pitanje vezano za izvještaj o iznosu koncesionih naknada oprihodovanih na osnovu dodijeljenih koncesionih ugovora za Ingram d.d. Srebrenik, Jablan d.o.o. Srebrenik u periodu 2020.-2024. godine

Komisiji za koncesije

 

 

8.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za broj zaključenih ugovora o djelu

Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli

 

 

9.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za provođenje kontrola prijava noćenja i boravišta turista u Tuzlanskom kantonu

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

10.

Ivana Mijatović

Urgencija za dostavu odgovora na posl. pitanje sa 22. sjed. Skup. TK – 29.04.2024. god., vezano za postojanje adekvatnih dozvola za odlagalište na površinskom kopu Dubrave

Rudniku uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla

 

11.

Ivana Mijatović

Urgencija za dostavu odgovora na posl. pitanje sa 21. sjed. Skup. TK – 28.03.2024. god., vezano za sufinansiranje sticanja naučnih zvanja za zaposlenike JU Univerzitet u Tuzli

Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli

 

 

12.

Ivana Mijatović

Dopuna odgovora na posl. pitanje sa 21. sjed. Skup. TK – 28.03.2024. god., vezano za tačan broj ispisanih studenata

Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli

 

 

Poslanička pitanja i inicijative sa 22. sjednice Skupštine TK održane 29.04.2024. godine

Podnaslov

Red.

Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Vahidin Smajlović

Dopuna odgovora na posl. pitanje sa 21. sjed. Skup. TK – 28.03.2024. god., vezano za stanje opreme po gradskim i opštinskim štabovima civilne zaštite

KUCZ

23.05.2024.

2.

Zumra Begić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 21. sjed.

Skup. TK – 28.03.2024. god., vezano za nabavku

Drager Caleo Infant Incubatora

Ministarstvu zdravstva

JZU UKC Tuzla

 

3.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za korištenje staza u svrhu rekreativnog bavljenja sportom na stadionu Tušanj i u Kampusu u Tuzli

JU Gradski stadion Tušanj

Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli

Ministarstvu unutrašnjih poslova

08.05.2024.

4.

Boris Krešić

Urgencija za dostavu odgovora sa 21. sjed. Skup. TK – 28.03.2024. god., vezano za Etički kodeks za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

5.

Boris Krešić

Urgencija za dostavu odgovora sa 21. sjed. Skup. TK – 28.03.2024. god., vezano za akreditaciju Evropskog univerziteta Kallos

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

6.

Izen Hajdarević

Poslaničko pitanje vezano za smještajni kapacitet ženskog dijela zatvora

Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla

10.05.2024.

7.

Izen Hajdarević

Poslaničko pitanje u vezi posljednjeg konkursa za zapošljavanje ljekara

JU Služba za zapošljavanje TK

Vladi TK

21.05.2024.

8.

Silva Banović

Poslaničko pitanje vezano za stručnu spremu i raspoređenost novouposlenih policajaca

Ministarstvu unutrašnjih poslova

 

9.

Silva Banović

Poslaničko pitanje vezano za raspoređivanje sredstava za „Sufinansiranje razvojnih projekata na Tuzlanskom kantonu iz oblasti turizma“

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

22.05.2024.

10.

Amra Nadarević Vodenčarević

Poslaničko pitanje vezano za završetak glavnog projekta za proširenje ceste ispod kontrolne „kućice“ na brani jezera Modrac

JU Direkcija regionalnih cesta TK

Vladi TK

 

29.05.2024.

11.

Emir Salihović, Bahrudin Ahmetagić i Šekib Umihanić

Poslaničko pitanje vezano za stanje bezbjednosti u manjem bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, sa posebnim osvrtom na područja gdje je sproveden genocid od strane pripadnika vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini  Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini

 

12.

Emir Salihović, Bahrudin Ahmetagić i Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa za osnivanje Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i inovacije Tuzlanskog kantona

Vladi TK

 

 

13.

Jakub Suljkanović

Poslaničko pitanje vezano za realizaciju podrške Kantona za sanaciju i rehabilitaciju lokalne cestovne mreže, dionica Ljenobud-Kuge, MZ Ljenobud, Grad Srebrenik, L-1170m

Vladi TK

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

 

14.

Hamza Bešić

Urgencija za dostavu odgovora na posl. pitanje sa 18. sjed. Skup. – 15.12.2023. god., vezano za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

Ministarstvu zdravstva

 

 

15.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za korištenje biološke terapije za liječenje psorijaze

Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

14.05.2024.

16.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za postojanje adekvatnih dozvola za odlagalište na površinskom kopu Dubrave

menadžmentu Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

20.05.2024.

17.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa vezano za formiranje interresorne radne grupe koja bi u situacijama uznemiravanja javnosti bila zadužena za odgovore građanima

Vladi TK

 

 

18.

Klub poslanika DF

Inicijativa za uvrštavanje prava na personalnu asistenciju za paraplegičare i 100% ratne vojne invalide u Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica TK

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu za boračka pitanja

 

19.

Komisija za kulturu, sport i mlade

Inicijativa za izmjene Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi u smislu ukidanja plaćanja taksi za registraciju omladinskih udruženja

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu pravosuđa i uprave

- Općine/Gradovi na području TK

 

20.

EU klub u Skup. TK

Inicijativa za uvrštavanje 9. maja kao Dana Evrope u Zakon o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području TK

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

 

21.

Amra Nadarević Vodenčarević

Inicijativa za dodjelu Povelje Tuzlanskog kantona Grahamu Bamfordu posthumno

Nije dobila potrebnu većinu

 

Poslanička pitanja i inicijative sa 21. sjednice Skupštine TK održane 28.03.2024. godine

Podnaslov

Red.

Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Boris Krešić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 20. sjed. Skup. TK-21.02.2024., za akreditaciju Evropskog univerziteta Kallos

KUIP

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

16.04.2024.

08.05.2024.

2.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za nadležnost prilikom prijave teme za izradu magistarskog rada

JU Univerzitet u Tuzli

18.04.2024.

3.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za Etički kodeks uposlenika u osnovnim školama i Etički kodeks uposlenika u srednjim školama

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

29.05.2024.

4.

Boris Krešić

Poslaničko poslaničko pitanje vezano za procjenu neophodnih troškova za uređenje paviljona Studentskog doma

Vladi TK

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

5.

Izen Hajdarević

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 20. sjed. Skup. TK-21.02.2024., vezano za Pravilnik o radu i unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

Ministarstvu zdravstva

27.05.2024.

6.

Izen Hajdarević

Poslaničko pitanje vezano za realizaciju usvojenog zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-621-31/23 od 15.12.2023. godine vezano za nabavku dva sanitetstka vozila

Vladi TK

Ministarstvu zdravstva

 

 

7.

Zumra Begić

Poslanička inicijativa vezano za iznalaženje načina za nabavku Drager Caleo Infant Incubatora

menadžmentu JZU UKC Tuzla

Ministarstvu zdravstva

23.04.2024.

27.05.2024.

8.

Zumra Begić

Poslaničko pitanje vezano za preventivne zdravstvene preglede sportista

Ministarstvu zdravstva

ZZO TK

 

9.

Vahidin Smajlović

Poslaničko pitanje vezano za poduzete aktivnosti po osnovu usvojenog Zaključka Skupštine TK broj: 01-02-632-5/22 od 15.03.2023. godine, a vezano za procjenu potreba i nabavku opreme u Kantonalnoj upravi civilne zaštite

KUCZ

Vladi TK

 

25.04.2024.

10.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za aktiviranje fonda za sufinansiranje sticanja naučnih zvanja za zaposlenike Javne ustanove Univerzitet u Tuzli

JU Univerzitet u Tuzli

 

11.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za broj studenata koji su napustili Javnu ustanovu Univerzitet u Tuzli i prešli na druge univerzitete u Bosni i Hercegovini

JU Univerzitet u Tuzli

08.05.2024.

12.

Ivana Mijatović

Poslan. pit. Vezano za izdvajanje novca u budžet

F BiH sa područja TK na osnovu registracije vozila, akciza za gorivo i ostalih nameta

Federalnom ministarstvu finansija

20.05.2024.

13.

Sandra Imširović

Poslanička pitanja vezano za izgradnju autoputa Tuzla-Orašje, realizaciju rehabilitacije magistralnog puta M4 uz izgradnju dva kružna toka na raskrsnici Lukavac i Gračanica i završetak kružnog toka na magistralnoj cesti M18 i završetak radova izgradnje petlje Šićki Brod

JP Ceste F BiH

17.05.2024.

14.

Sandra Imširović

Poslaničko pitanje vezano za postojanje sistema tzv. „Amber alert“ na teritoriji Kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine

MUP-a

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

Vijeću ministara BiH – Ministarstvu sigurnosti

 

19.04.2024.

 

29.04.2024.

10.05.2024.

15.

Amra Nadarević Vodenčarević

Poslaničko pitanje vezano za razlog ukidanja pripremnog razreda u Osnovnoj Muzičkoj školi i kada je predviđen početak korištenja nove prostorije za učenike osnovne i srednje Muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

24.05.2024.

16.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje vezano za kontrolu javnih nabavki institucija Tuzlanskog kantona

Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona

22.04.2024.

17.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje vezano za eksternu maturu u osnovnom i srednjem obrazovanju

Ministarstvu obrazovanja i nauke

20.05.2024.

18.

Dževad Hadžić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 20. sjed. Skup. TK-21.02.2024., vezano za akreditaciju Evropskog univerziteta Kallos

KUIP

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

16.04.2024.

19.

Husein Tokić

Poslaničko pitanje vezano za realizaciju usvojene inicijative od strane Skupštine Tuzlanskog kantona (Zaključak broj: 01-02-676-24/22 od 30.12.2022. godine), a vezano za sufinansiranje projekta dostavljanja jednog obroka dnevno na kućni prag osobama treće životne dobi koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, a žive na području Tuzlanskog kantona

Vladi TK

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak

 

 

20.

Husein Tokić

Poslaničko pitanje vezano za ocjenjivanje profesora na Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli

JU Univerzitet u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja i nauke

08.05.2024.

21.

Silva Banović

Poslaničko pitanje vezano za pojašnjenja članova 3. i 6. Pravilnika o kućnom redu u osnovnoj školi

Ministarstvu obrazovanja i nauke

29.05.2024.

22.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa vezano za obilježavanje kulturnog događaja 250 godina balade „Hasanaginica“

Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

19.04.2024.

24.05.2024.

23.

Asmir Hasić

Poslaničko pitanje vezano za utrošak koncesionih naknada

Komisiji za koncesije

Vladi TK

30.05.2024.

24.

Klub poslanika SDA

Inicijativa za sistemsko obilježavanje sjećanja u institucijama TK na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

25.

Jasmina Lugavić

Inicijativa za obezbjeđenje sredstava za zapošljavanje doktora nauka koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

26.

Amra Nadarević Vodenčarević

Inicijativa za subvencioniranje bavljenja sportom djeci nižeg socio-ekonomskog statusa

Nije dobila potrebnu većinu

 

27.

Amra Nadarević Vodenčarević

Inicijativa za adekvatno promoviranje učenika generacije u osnovnim i srednjim školama s ciljem isticanja značaja obrazovanja i postignuća

Nije dobila potrebnu većinu

 

Poslanička pitanja i inicijative sa 20. sjednice Skupštine TK održane 21.02.2024. godine

Podnaslov

Red.

Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Hamza Bešić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 18. sjed. Skup. TK-15.12.2023., vezano za fizičku zaštitu u školama

Ministarstvu obrazovanja i nauke

29.03.2024.

2.

Asmir Hasić

Dopuna odgovora na poslaničku inicijativu sa 18. sjed. Skup. TK-15.12.2023., vezano za testiranje učesnika u saobraćaju na narkotike

MUP-a

27.03.2024.

3.

Asmir Hasić

Poslaničko pitanje vezano za rekonstrukciju zgrade Vlade

Ministarstvu prostornog uređenje i zaštite okolice Vladi TK

18.03.2024.

4.

Asmir Hasić

Poslanička inicijativa vezano za ponovnu preradu materijala kada je u pitanju eksterna matura i ispiti koji se polažu na eksternoj maturi u srednjim školama

Pedagoškom zavodu TK

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

06.03.2024.

17.05.2024.

5.

Izen Hajdarević

Poslanička inicijativa vezano za rekonstrukciju lokalnog puta u mjestu Noćajevići, Općina Kladanj

JU Direkciji regionalnih cesta TK

 

6.

Izen Hajdarević

Poslaničko pitanje vezano za Pravilnik o radu i unutr. organiz. I sistemati. Radnih mjesta u JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

Ministarstvu zdravstva

06.03.2024.

7.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje vezano za ispunjavanje uslova u pogledu akreditacije za Evropski univerzitet Kallos

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Ministarstvu obrazovanja i nauke  

 

22.03.2024.

27.03.2024.

08.05.2024.

8.

Dževad Hadžić

Poslanička inicijativa vezano za informaciju o stanju u KHK Lukavac i GIKIL-u

Ministarstvu privrede

Vladi TK

26.03.2024.

9.

Dževad Hadžić

Poslanička inicijativa vezano za informaciju o stanju u JP Međunarodni aerodrom Tuzla

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

Vladi TK

01.04.2024.

10.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za ispunjavanje uslova u pogledu akreditacije za Evropski univerzitet Kallos

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

20.03.2024.

27.03.2024.

11.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa vezano za pripremu i dostavljanje u proceduru izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe TK po skraćenoj proceduri

Vladi TK

 

12.

Amra Nadarević Vodenčarević

Poslaničko pitanje vezano za precizne podatke o ukupnom postotku vakcinisane djece protiv zaraznih bolesti po svim općinama i gradovima u TK, te koje se mjere poduzimaju ako roditelj ne ispuni zakonsku obavezu kao i da li se planira pokretanje edukacijskih kampanja o značaju vakcinacije

Zavodu za javno zdravstvo TK

Vladi TK

Ministarstvu zdravstva

06.03.2024.

14.03.2024.

20.03.2024.

13.

Mirela Memić

Poslaničko pitanje vezano za osiguranje sredstava za realizaciju obavezujućih oblika odgojno-obrazovnog rada koji se izvode u skladu sa nastavnim planom i programom

Ministarstvu obrazovanja i nauke

Vladi TK

 

20.03.2024.

14.

Mirela Memić

Poslaničko pitanje vezano za provođenje mjera iz Rezolucije o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama

MUP-a

Vladi TK

27.03.2024.

15.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za davanje saglasnosti i podržavanja smještaja djece u Prihvatilištu i u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a koja Odlukom Stručnog tima Doma ne ispunjavaju uslove za smještaj

Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Vladi TK

 

28.03.2024.

16.

Jasmina Lugavić

Poslaničko pitanje vezano za broj nezaposlenih doktora nauka koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje

JU Služba za zapošljavanje TK

 

17.

Šekib Umihanić

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o javnim priznanjima TK radi uvrštavanja priznanja „Ljekari Srebrenice“

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

18.

Suvada Džuzdanović,

Jasmina Lugavić i Hasiba Kurtić

Inicijativa za iznalaženje načina za imunizaciju što većeg broja djece

Zaključkom Skupštine:

- Zavodu za javno zdravstvo TK

- Ministarstvu zdravstva

 

 

28.02.2024.

06.03.2024.

 

19.

Suvada Džuzdanović,

Jasmina Lugavić i Hasiba Kurtić

Inicijativa za iznalaženje mogućnosti sufinansiranja obnove Odjela za imunologiju na Klinici za pedijatriju JZU UKC-a Tuzla

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu zdravstva

 

20.

Lejla Vuković, Smajo Mandžić i Damir Šišić

Inicijativa za proglašenjem Humanitarne organizacije „Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS“ Doboj Istok Udruženjem od značaja za TK

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

21.

Bahrudin Ahmetagić

Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

22.

Silva Banović

Inicijativa za izmjene i dopune Pravilnika o registraciji vozila koji je trenutno na snazi

Nije dobila potrebnu većinu

 

23.

Silva Banović

Inicijativa za pokretanje Savjetovališta za psihološku podršku parovima koji planiraju sklopiti brak i koji su u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici

Nije dobila potrebnu većinu

 

24.

Klub poslanika Narod i pravda

Inicijativa za uvođenje besplatnog obroka za sve učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu

Nije dobila potrebnu većinu

 

25.

Amra Nadarević Vodenčarević

Inicijativa kojom se traži da Ministarstvo zdravstva uputi dopis Agenciji za lijekove i medicinska sredstva radi registracije lijeka ADRENALIN AUTO-INJECTOR

Nije dobila potrebnu većinu

 

26.

Amra Nadarević Vodenčarević

Inicijativa za otvaranje Ureda za dijasporu

Nije dobila potrebnu većinu

 

27.

Silva Banović,

Lejla Ćebić Đerzić, Amila Hodžić, Mirela Memić,

Amra Nadarević Vodenčarević i Vedrana Petrović

Inicijativa za sagledavanje potreba i mogućnosti za organizaciju produženog boravka učenika u osnovnim školama

Nije dobila potrebnu većinu

 

Poslanička pitanja i inicijative sa 18. sjednice Skupštine TK održane 15.12.2023.

Podnaslov

Red.

Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Amila Hodžić

Poslaničko pitanje vezano za uređenje korita rijeke Spreče.

JU Direkcija regionalnih cesta

29.12.2023.

2.

Komisija za jednakopravnost spolova

Poslanička inicijativa za sazivanje tematske sjednice Skupštine TK vezano za nasilje nad ženama i nasilje nad drugim ranjivim grupama.

Skupštini Tuzlanskog kantona

 

3.

Asmir Hasić

Dopuna odgovora na poslaničku inicijativu sa 15. sjed. Skup. TK-30.10.2023., tražio poduzimanje dodatnih aktivnosti za uvođenje prakse testiranja na prisustvo narkotika.

MUP-a

16.01.2024.

4.

Hasiba Kurtić

Poslanička inicijativa u vezi sa plaćama namještenika koji se finansiraju iz Budžeta TK.

Ministarstvu finansija

 

5.

Hasiba Kurtić

Poslanička inicijativa vezano za rekonstrukciju mosta u naseljenom mjestu Miljanovci, Općina Kalesija na Magistralnom putu M4.

JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

18.01.2024.

6.

Lejla Vuković i Smajo Mandžić

Poslanička inicijativa za prekategorizaciju cesta Morančani (Ljubače) – Par Selo i Dokanj – Breške – Obodnica – Avdibašići – Previle.

JU Direkcija regionalnih cesta

Vladi TK

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

29.12.2023.

7.

Lejla Vuković

Poslanička inicijativa za izmjenu i dopunu člana 19. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Ministarstvu za boračka pitanja

10.01.2024.

8.

Lejla Vuković

Poslanička inicijativa da se 08.04. obilježava kao Dan maloljetnih boraca na području TK.

Vladi TK

Ministarstvu za boračka pitanja

 

9.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje u vezi imenovanja Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Ministarstvu zdravstva

Vladi TK

 

10.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje vezano za nabavku udžbenika i refundiranje sredstava.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

11.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje vezano za usaglašavanje Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

12.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje u vezi utvrđivanja radnog vremena za zaposlenike od strane dekana fakulteta.

JU Univerzitet u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

05.01.2024.

23.01.2024.

13.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za prijavljivanje postavljanja eksplozivnih naprava u Javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Živinice i Javnoj ustanovi Gimnazija Živinice.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

17.01.2024.

14.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za specijalizaciju asistenata i viših asistenata sa Medicinskog fakuteta Univerziteta u Tuzli.

Ministarstvu zdravstva

JU Univerzitet u Tuzli

05.02.2024.

15.

Mirela Memić

Poslaničko pitanje vezano za usklađivanje Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona sa presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-25/22.

Vladi TK

Ministarstvu obrazovanja i nauke   

 

 

16.

Zumra Begić

Poslanička inicijativa vezano za iznalaženje materijalnih sredstava za izgradnju mostova na lokalnim putevima.

Općina Kladanj-općinski načelnik

Vladi TK

19.01.2024.

17.

Hamza Bešić

Poslaničko pitanje vezano za realizaciju mjera fizičke zaštite u školama.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

22.01.2024.

18.

Hamza Bešić

Poslaničko pitanje vezano za zakonitost imenovanja trenutnog v.d. direktora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Ministarstvu zdravstva

 

 

19.

Fadil Kudumović

Inicijativa o sačinjavanju Anexa ugovora o koncesiji između resornog ministarstva i RMU Banovići u smislu povećanja koncesione naknade

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu privrede

- Vladi TK

 

20.03.2024.

20.

Klub poslanika Narod i pravda

(Izen Hajdarević i Silva Banović)

Inicijativa za osiguravanjem novčanih sredstava za refundiranje troškova prevoza i smještaja za onkološke pacijente tokom terapija liječenja na klinikama u Mostaru, Sarajevu i Zenici

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu zdravstva

- Vladi TK

 

 

26.01.2024.

21.

Vahidin Smajlović

Inicijativa za uspostavu programa podrške dobrovoljnim davaocima krvi i obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu zdravstva

 

22.

Izen Hajdarević

Inicijativa za hitnu kupovinu dva sanitetska vozila za potrebe JZU UKC Tuzla

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

 

23.

Silva Banović,

Lejla Ćebić Đerzić, Amila Hodžić, Mirela Memić,

Amra Nadarević Vodenčarević i Vedrana Petrović

Inicijativa za uvrštavanje GPS narukvica na listu besplatnih ortopedskih pomagala

Zaključkom Skupštine:

- ZZO

- Ministarstvu zdravstva

- Vladi TK

 

 

25.01.2024.

26.01.2024.

24.

Klub poslanika SDBiH

Inicijativa za usvajanje Deklaracije za izmjene Izbornog zakona BiH

Zaključkom Skupštine:

- Klub poslanika SDBiH

 

25.

Silva Banović,

Lejla Ćebić Đerzić, Amila Hodžić, Mirela Memić,

Amra Nadarević Vodenčarević i Vedrana Petrović

Inicijativa za uvođenje e-doznaka tj. Digitalizovanih izvještaja i potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

26.

Silva Banović,

Lejla Ćebić Đerzić, Amila Hodžić, Mirela Memić,

Amra Nadarević Vodenčarević i Vedrana Petrović

Inicijativa kojom se zadužuju Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod da pristupe izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju kojim bi socijalni pedagozi bili obavezni članovi školskog tima

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

Poslanička pitanja i inicijative sa 15. sjednice Skupštine TK održane 30.10.2023. godine

Podnaslov

Red.

Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Fadil Kudumović i Jasmina Lugavić

Poslanička inicijativa za sazivanje hitne sjednice Skupštine TK vezano za dešavanja u Općinskom vijeću Banovići 31.7.2023. godine

MUP-a

Upravi policije TK

07.11.2023.

2.

Ivana Mijatović

Poslanička pitanja vezano za:

1. prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školi

2. prijem pripravnika u školama

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

3.

Hasiba Kurtić

Poslanička inicijativa vezano za sistematizaciju radnih mjesta u odjeljenjima za administraciju

MUP-a

 

21.11.2023.

4.

Hasiba Kurtić

Poslanička inicijativa vezano za prekategorizaciju lokalnog puta na relaciji: Gornje Petrovice (od magistralnog puta M4 Tuzla-Zvornik) Sportski aerodrom Rainci – Zates  - Donji Rainci – Rijeka Spreča – Repuh (Tupković) područje grada Živinice i dalje (stara dionica Reginalnog puta R455a)

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

5.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa za nabavku helikoptera

Vladi TK

MUP-a

 

6.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za preduzimanje mjere protiv brze vožnje u Živinicama

MUP-a

27.11.2023.

7.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za angažman akademskog osoblja

Ministarstvu obrazovanja i nauke

JU Univerzitet u Tuzli

17.11.2023.

29.11.2023.

8.

Zumra Begić

Poslaničko pitanje vezano za postavljanje kamere na lokaciji Starić u Kladnju

MUP-a

27.11.2023.

9.

Zumra Begić

Poslaničko pitanje vezano za kriterije koji se odnose na odobravanje dijagnostičke procedure mamografije kao i upotrebe niskomolekularnih heparina kod trudnica

Ministarstvu zdravstva

09.11.2023.

10.

Zumra Begić

Poslanička inicijativa vezano za skraćenje perioda dijagnostičkih pretraga kod pacijenata na bolovanju

Ministarstvu zdravstva

ZZO TK

14.12.2023.

18.01.2024.

11.

Amra Nadarević Vodenčarević

Poslaničko pitanje vezano za nabavku linearnog akceleratora

JZU UKC Tuzla

Vladi TK

13.11.2023.

12.

Amra Nadarević Vodenčarević

2. Poslanička pitanja vezano za:

1. imunizaciju dojenčadi

2. implementiranje doze pneumokoknih vakcina

    za djecu

Ministarstvu zdravstva

Vladi TK

Zavodu za javno zdravstvo TK

08.12.2023.

13.

Izen Hajdarević

Poslaničko pitanje vezano za izdavanje diploma Američkog univerziteta

Ministarstvu obrazovanja i nauke

22.11.2023.

14.

Izen Hajdarević

Poslaničko pitanje vezano za sufinansiranje stanovanja mladim bračnim parovima

Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

15.11.2023.

15.

Izen Hajdarević

Poslaničko pitanje vezano za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

16.

Asmir Hasić

Poslanička inicijativa vezano za uvođenje prakse testiranja na prisustvo narkotika

MUP-a

Vladi TK

27.11.2023.

17.

Mirela Memić

Ponovljeno poslaničko pitanje sa 6. sjed. Skup. TK -15.03.2023. god. vezano za stepen realizacije rekonstrukcije obdaništa u Puračiću

Ministarstvu obrazovanja i nauke

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Lukavac

04.12.2023.

Poslanička pitanja i inicijative sa 13. sjednice Skupštine TK održane 24.07.2023. godine

 

Red.

Br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Vahidin Smajlović

Poslaničko pitanje vezano za projekat nabavke vozila koja su data na raspolaganje JP „Šume Tuzlanskog kantona“ i da li se ista namjenski koriste kako je to odobreno Odlukom Vlade

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 JP „Šume Tuzlanskog kantona“

 

2.

Vahidin Smajlović

Poslaničko pitanje vezano za pojavu afričke kuge svinja

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona

14.08.2023.

14.09.2023

 

3.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za tendenciju rasta dugovanja u periodu 2010. do 2023. godine, s fokusom na svaku godinu u tom periodu

direktoru i Upravnom odboru JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

11.08.2023.

4.

Silva Banović

Poslaničko pitanje vezano za mogućnost registracije motocikla na period kraći od godinu dana

Ministarstvu unutrašnjih poslova

13.09.2023.

5.

Silva Banović

Poslaničko pitanje vezano za proceduru ranog otkrivanja oštećenja sluha kod novorođenčadi uz pomoć aparata za otoakustične emisije OAE

Ministarstvu zdravstva

Ministarstvu zdravstva – dopuna odgovora

30.08.2023.

28.09.2023.

6.

Hamza Bešić

Poslaničko pitanje vezano za najave napuštanja Međunarodnog aerodroma Tuzla od strane RyanAir-a i Wizz Air-a

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja  

JP Međunarodni aerodrom Tuzla

15.12.2023.

7.

Mirela Memić

Poslaničko pitanje vezano za prekrivenost škola azbestnim pločama ili salonit crijepom

Ministarstvu obrazovanja i nauke

21.09.2023.

8.

Mirela Memić

Poslaničko pitanje vezano za implantate za kičmu

JU Zavodu zdravstvenog osiguranja TK JZU Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla

Ministarstvu zdravstva

09.08.2023.

10.08.2023.

21.08.2023.

9.

Šekib Umihanić

Poslan. inicijativa za posthumnu dodjelu priznanja medicinskom (sanitetskom) osoblju koje je boravilo u enklavi Srebrenica od 1992. do 1995. godine

Skupštini Tuzlanskog kantona

Koordinaciji boračkih saveza i udruženja

 

10.

Muamer Zukić

Posl. inicijativa za osnaživanje kapaciteta civilne zaštite u području Tuzlanskog kantona

Vladi Tuzlanskog kantona

 

11.

Lejla Vuković i

Smajo Mandžić

Inicijativa za ukidanje polaganja eksterne mature u osnovnim i srednjim školama TK

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

12.

Lejla Vuković i

Smajo Mandžić

Inicijativa za izmjenu nastavnih planova i programa za zanimanje frizer-vlasuljar, kuhar i slična zanimanja zbog definisanja ferijalne prakse

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

13.

Lejla Vuković i

Smajo Mandžić

Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o značajnim datumima i ličnostima, tako da se 16.07.1995. godine obilježava kao Dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja izašli na slobodnu teritoriju

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu za boračka pitanja

 

14.

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. novine FBiH“, broj: 52/09

Zaključkom Skupštine:

- Federalnom ministarstvu polj., vod. I šumarstva

- Ministarstvu polj., šum. i vodoprivrede

 

15.

Vahidin Smajlović

Inicijativa za izgradnju i uspostavu protivgradne zaštite na području Tuzle, Živinica i Kalesije

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu polj., vod. I šumarstva

 

16.

Silva Banović,

Lejla Ćebić Đerzić, Amila Hodžić, Mirela Memić,

Amra Nadarević Vodenčarević i Vedrana Petrović

Inicijativa za izgradnju fiskulturne sale u Elektrotehničkoj školi u Tuzli

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu za kulturu, sport i mlade

- Vladi TK

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

 

08.09.2023.

17.

Šekib Umihanić

Inicijativa za uvođenje godišnje nagrade „Ljekari Srebrenice“

Zaključkom Skupštine:

- Rektoru JU Univerzitet u Tuzli

- Senatu JU Univerzitet u Tuzli

 

04.10.2023.

18.

Klub poslanika Narod i pravda

(Izen Hajdarević i Silva Banović)

Inicijativa za izmjene poljoprivrednog Pravilnika

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu polj., šum. i vodoprivrede

 

16.08.2023.

19.

Klub poslanika Narod i pravda

(Izen Hajdarević i Silva Banović)

Inicijativa za oslobađanje plaćanja zakupa državnog polj. Zemljišta za oštećene u poplavama

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu polj., šum. i vodoprivrede

 

16.08.2023.

Poslanička pitanja i inicijative sa 9. sjednice Skupštine TK, 31.05.2023. godine

 

Red.

br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Šekib Umihanić

Dopuna odgovora na inicijativu koju je uputio na 8. sjed. Skup. TK, a koja se tiče negativnog testa kod pacijenata koji nemaju izraženu kliničku sliku COVID-19

Ministarstva zdravstva

16.06.2023.

2.

Boris Krešić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje koje je uputio na 8. sjed. Skup. TK, a koje se tiče fakultativnog predmeta „Zdravi životni stilovi“

Ministarstva obrazovanja i nauke

 

3.

Boris Krešić

Posl. pitanje vezano za podatke o izrečenim mjerama za zaštitu ličnih prava djeteta i vrsti izrečene mjere, a mjere su određene u porodičnom zakonu FBiH, a koje su u nadležnosti Centra za socijalni rad i sudova na području Federacije

Općinski sud Lukavac

Općinski sud Kalesija

Općinski sud Srebrenik

Općinski sud Gradačac

Općinski sud Živinice

Općinski sud Banovići

Općinski sud Gračanica

Općinski sud Tuzla

Ministarstvu za rad i socijalnu politiku

 

13.06.2023.

14.06.2023.

15.06.2023.

15.06.2023.

15.06.2023.

16.06.2023.

19.06.2023.

19.06.2023.

28.07.2023.

4.

Boris Krešić

Posl. pitanje vezano za povratnike u kršenju saobraćajnih propisa i broju neplaćenih kazni

Ministarstvu unutrašnjih poslova

26.06.2023.

5.

Dževad Hadžić

Posl. inicijativa vezana za poplave

Kantonalnoj upravi civilne zaštite

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

20.06.2023.

27.06.2023.

6.

Dževad Hadžić

Posl. pitanje vezano za godišnje odmore nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvu obrazovanja i nauke

27.06.2023.

7.

Husein Tokić

Posl. pitanje vezano za nabavku opreme na JZU UKC Tuzla

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Ministarstvu zdravstva

15.06.2023.

19.06.2023.

8.

Husein Tokić

Posl. pitanje vezano za mjere zaštite od poplava

Kantonalnoj upravi civilne zaštite

Vladi Tuzlanskog kantona

20.06.2023.

9.

Zumra Begić

Posl. pitanje koliko je pokrenuto prekršajnih postupaka u 2021. i 2022. godini vezano za oduzimanje predmetnih vozila povratnicima u činjenju prekršaja po ZOOBS-u i koliko je izrečeno sudskih rješenja o trajnom oduzimanju predmetnih vozila za iste

Ministarstvu unutrašnjih poslova

Ministarstvu pravosuđa i uprave

26.06.2023.

30.06.2023.

10.

Zumra Begić

Posl. inicijativa za iznalaženje materijalnih sredstava za postavljanje „pametne kamere“ na području općine Kladanj, a u naseljenom mjestu Starić

Ministarstvu unutrašnjih poslova

20.06.2023.

11.

Asmir Hasić

Posl. inicijativa da se u sljedećoj budžetskoj godini ili u rebalansu Budžeta TK za ovu godinu predvide sredstva za izgradnju putne komunikacije Suha-Ljubače, jer je ista dionica puta pretvorena iz lokalne u regionalnu cestu

JU Direkciji regionalnih cesta

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

19.06.2023.

16.10.2023.

12.

Asmir Hasić

Posl. inicijativa za rješavanje problema za korito rijeke Sušice koja se ulijeva u rijeku Spreču

Kantonalnoj upravi civilne zaštite

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

20.06.2023.

22.06.2023.

13.

Asmir Hasić

Posl. inicijativa vezana za pomoć Općini Čelić koja je pogođena poplavama

Vladi TK - KUCZ

Ministarstvo poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

20.06.2023.

03.08.2023.

14.

Mirela Memić

Posl. pitanje u vezi predškolskog odgoja i saglasnosti na korištenje objekta Male škole u Simin Hanu.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

Vladi Tuzlanskog kantona

06.07.2023.

15.

Vahidin Smajlović

Posl. pitanje vezano za kontrolu korištenja sredstava novčanih podsticaja za poljoprivredu u 2022. godini.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

04.07.2023.

16.

Vahidin Smajlović

Posl. inicijativa za finansijsku pomoć udruženju građana „Radio klub E73ESP“ Stjepan Polje iz Gračanice

Vladi Tuzlanskog kantona

 

17.

Muamer Zukić

Posl. inicijativa vezana za rad Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli

Ministarstvu za kulturu, sport i mlade  

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Vladi Tuzlanskog kantona

19.06.2023.

06.12.2023.

18.

Muamer Zukić

Posl. inicijativa o raspisivanju konkursa za patriotsku pjesmu, odnosno za izradu programa promocije države

Ministarstvu obrazovanja i nauke

Vladi Tuzlanskog kantona

 

21.11.2023.

19.

Lejla Vuković

Posl. inicijativa da se lokalni put „Spoj sa M14“ prekategoriše u regionalnu cestu i time pređe u nadležnost JU Direkcije regionalnih cesta TK

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

Vladi Tuzlanskog kantona

 

23.04.2024.

20.

Suvada Džuzdanović

Inicijativa kojom se traži uspostava novih zemljišnih knjiga za općine čije se knjige nalaze u Republici Srpskoj

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu pravosuđa i uprave

 

21.

Klub poslanika SDA

Inicijativa kojom se traži obezbjeđenje prednosti pri zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

22.

Šekib Umihanić

Inicijativa kojom se traži finansiranje testiranja za uznapredovali adenokarcinom pluća metodom NGS

Zaključkom Skupštine:

- ZZO TK

 

17.07.2023.

23.

Šekib Umihanić

Inicijativa kojom se traži prekategorizacija lokalnog puta Bašigovci – Kalesija

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

 

24.

Lejla Vuković i

Smajo Mandžić

Inicijativa kojom se traže izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima TK

Zaključkom Skupštine:

- MUP-a

 

25.

Ivana Mijatović

Inicijativa kojom se traži povećanje budžetskih sredstava za kapitalne izdatke za nabavku opreme u školama

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

26.

Fadil Kudumović

Inicijativa kojom se traži ukidanje takse za prijavu skupa svih sportskih udruženja/kolektiva i ukidanje plaćanja naknade MUP-u TK za osiguranje sportskih manifestacija

Zaključkom Skupštine:

- MUP-a

- Vladi TK

 

 

23.06.2023.

27.

Fadil Kudumović

Inicijativa kojom se traži sufinansiranje novčanih sredstava za organizovanje škole u prirodi

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

28.

Fadil Kudumović

Inicijativa kojom se traži hitno rješavanje pitanja izgradnje mosta „Zelenika“ na putnom pravcu Oskova – Zlača na rijeci Oskovi

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

- Vladi TK

- Ministarstvu prostornog uređenje i zaštite okolice

- JP Šume TK

 

22.06.2023.

29.

Silva Banović, Mirela Memić i Husein Tokić

Inicijativa kojom se traži od Ministarstva obrazovanja i nauke da u saradnji sa Vijećem roditelja izmijeni Zakon o osnovnoj i srednjoj školi kod uvođenja obaveze nošenja uniformi/kecelja za učenike osnovnih i srednjih škola na području TK

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

30.

Klub poslanika SDP

Inicijativa kojom se traži razrješavanje dužnosti direktora JU OŠ Lukavica, Gračanica

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

31.

Boris Krešić

Inicijativa za izradu kodeksa oblačenja za učenike osnovnih škola

Povučena

 

32.

Mirela Memić

Inicijativa kojom se traži povećanje budžetskih sredstava za kapitalne izdatke za nabavku opreme u školama

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

Poslanička pitanja i inicijative sa 8. sjednice Skupštine TK, 26.4.2023. godine

Podnaslov

Red.

br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Mirela Memić

Poslanička inicijativa za očitovanje o dopisu u kojem se navodi „da su prisutni višemjesečni pritisci na novinare, mobing, seksistički stavovi i komentari uz ocjenu fizičkog izgleda kao kompetentnosti za obavljanje posla“

JP RTV TK

Nadzornom odboru JP RTV TK

Ministarstvu za kulturu, sport i mlade  

 

 

12.05.2023.

22.05.2023.

31.05.2023.

2.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na promociju TK u Sjedinjenim Američkim Državama

Vladi TK

 

3.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa da se ne zahtijeva negativan test kod pacijenata koji nemaju izraženu kliničku sliku Covida-19, te da se u skladu s Pravilnicima o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija odredi nivo i učestalost posjeta bolesnicima

Ministarstvu zdravstva  

JZU Opća bolnica „dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

menadžmentima JZU UKC Tuzla

 

12.05.2023.

22.05.2023.

4.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa da izrade studiju izvodljivosti za osnivanje Zavoda za bolesti ovisnosti Tuzlanskog kantona

Zavodu za javno zdravstvo

Ministarstvu zdravstva  

 

10.05.2023.

5.

Boris Krešić

Dopuna odgovora na poslaničko pitanje sa 6. sjed. Skup. TK – 15.03.2023. u okviru izjašnjenja na odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (na pitanje koje se odnosilo na izvršene inspekcijske nadzore), zatražio dopunu odgovora od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi broja izvršenih inspekcijskih nadzora i na kojim univerzitetima

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

07.06.2023.

6.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za autentično tumačenje člana 18. stav 6. Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona

Vladi TK

28.07.2023.

7.

Boris Krešić, Lejla Vuković, Sandra Imširović i Smajo Mandžić

Poslaničko pitanje vezano za broj izbornih predmeta u toku osnovnog obrazovanja

Pedagoškom zavodu

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

12.05.2023.

01.06.2023.

8.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za postavljanje nadzorne kamere za brzinu na tzv. „Sprečanskom pravcu“ u Živinicama

Ministarstvu unutrašnjih poslova

09.06.2023.

9.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za postojanje programa za rano otkrivanje raka prostate

Ministarstvu zdravstva

Zavodu zdravstvenog osiguranja

11.05.2023.

05.06.2023.

10.

Sandra Imširović

Poslaničko pitanje vezano za nadoknadu nastave za vrijeme odsustva sa posla

JU Univerzitetu u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja i nauke  

16.06.2023.

19.07.2023.

11.

Sandra Imširović

Poslaničko pitanje vezano za vrtiće čiji osnivači su gradovi i općine, a u cilju poduzimanja aktivnosti za sufinansiranje troškova za boravak djece u vrtićima na području Tuzlanskog kantona

Općinski načelnik Općine Doboj Istok

Općinski načelnik Općine Teočak

Pomoćnik načelnika Općine Čelić

Općinski načelnik Općine Sapna

Pomoćnik gradonačelnika Grada Živinice

Pomoćnik gradonačelnika Grada Srebrenik

Pomoćnik načelnika Općine Kalesija

Pomoćnik gradonačelnika Grada Tuzla

Gradonačelnik Grada Gračanica

Pomoćnik načelnika Općine Kladanj

Pomoćnik gradonačelnika Grada Lukavac

10.05.2023.

10.05.2023.

10.05.2023.

19.05.2023.

25.05.2023.

25.05.2023.

26.05.2023.

01.06.2023.

05.06.2023.

06.06.2023.

27.06.2023.

12.

Šekib Umihanić

Inicijativa kojom se traži izrada metodologije za evaluaciju kvaliteta zdravstvenih usluga koje pružaju  i javni i privatni sektor na teret sredstava ZZO TK

Zaključkom Skupštine:

- Zavodu za javno zdravstvo

- Ministarstvu zdravstva

 

 

10.05.2023.

21.07.2023.

13.

Klub poslanika DF

Inicijativa za izmjene Ustava TK

Zaključkom Skupštine:

- Komisiji za ustavna pitanja

 

14.

Klub poslanika Narod i pravda

Inicijativa kojom se predlaže osnivanje Radnog centra za profesionalnu rehabilitaciju

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

15.

Klub poslanika Narod i pravda

Inicijativa kojom se traži osiguranje refundacije troškova prevoza i najma stana za onkološke pacijente koji se liječe u Sarajevu, Mostaru i Zenici

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

16.

Lejla Ćebić Đerzić

Inicijativa kojom se traži zaštita izvorišta pitke vode u općini Banovići

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

17.

Amir Hasičević

Inicijativa kojom se od Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK traži revizija diploma zaposlenih u javnom sektoru TK

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

Poslanička pitanja i inicijative sa 6. sjednice Skupštine TK održane 15.03.2023. godine

 

Red.

br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa         

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Suvada Džuzdanović

Ponovljeno poslaničko pitanje koje je postavila na trećoj sjednici Skup. TK, koje se odnosi na učešće u finansiranju svih značajnih datuma i ličnosti u TK

Vladi TK

 

2.

Hamza Bešić

Ponovljeno poslaničko pitanje koje je postavio na trećoj sjednici Skup. TK, a koje se odnosi na provedbu preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava P-216/22 od 1.8.2022. godine (izmjene Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona), s tim da je ovog puta odgovor tražio i od Vlade Tuzlanskog kantona

Ministarstvu obrazovanja i nauke

Vladi TK

17.04.2023.

3.

Vahidin Smajlović

Ponovljeno poslaničko pitanje koje je postavio na trećoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, a koje se odnosi na raspoložive rezerve Kantonalne direkcije robnih rezervi

Kantonalnoj direkciji robnih rezervi

Vladi TK

 

24.03.2023.

4.

Vahidin Smajlović

Poslaničko pitanje o usklađivanju plana pogona i održavanja vodnog objekta brane i akumulacije „Modrac“ sa odredbama Pravilnika o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodnih objekata

JP Spreča DD Tuzla

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

28.03.2023.

5.

Amir Hasičević

Poslan. inicijativa da se u kalendar imunizacije, u formi preporuke ili pilot projekta, uključi dobrovoljno vakcinisanje dojenčadi u dobi od 6. do 24. sedmice za prevenciju gastroeneritisa izazvanog infekcijom rotavirusom

Ministarstvu zdravstva

05.04.2023.

6.

Amir Hasičević

Poslaničko pitanje vezano za cijene PAPA testa i mamografije u zdravstvenim ustanovama

Zavodu zdravstvenog osiguranja

Ministarstvu zdravstva

29.03.2023.

7.

Sandra Imširović

Poslaničko pitanje vezano za besplatne udžbenike za učenike u osnovnim školama

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

25.04.2023.

8.

Šekib Umihanić

Poslaničko pitanje vezano za pripremu izmjena i dopuna Zakona o robnim rezervama TK

Kantonalnoj direkciji robnih rezervi

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja

28.03.2023.

9.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa koja se tiče uređenja/zaštite trotoara za nesmetano kretanje pješaka u pravcu prema i od UKC Tuzla do Osnovne škole „Brčanska Malta“

JU Direkciji regionalnih cesta TK

27.04.2023.

10.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje vezano za pravo na refundaciju troškova i lijekova za stimulaciju ovulacije

Zavodu zdravstvenog osiguranja

28.03.2023.

11.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za naplatu provizije za plaćanje računa bankovnim karticama

JP Pošte BiH

27.03.2023.

12.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje vezano za izvršene inspekcijske nadzore na Univerzitetu u Tuzli

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

03.04.2023.

13.

Vedrana Petrović

Poslaničko pitanje vezano za upotrebu respiratora koje je nabavila Federalna uprava civilne zaštite putem kompanije Srebrena malina

menadžmentu UKC-a

Ministarstvu zdravstva

 

29.03.2023.

08.05.2023.

14.

Vedrana Petrović

Poslanička inicijativa za postavljanje tzv. ležećih policajaca na regionalnom putu R459 prema naselju Solina

JU Direkciji regionalnih cesta TK

20.04.2023.

15.

Vedrana Petrović

Poslaničko pitanje o tome da li su javna preduzeća i javne ustanove kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton (uključujući i Univerzitet i osnovne i srednje škole) izradili akt o procjeni rizika na radnim mjestima i Pravilnik o zaštiti na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu

Vladi TK

 

16.

Mirela Memić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na informaciju o stepenu realizacije projekta rekonstrukcije obdaništa u Puračiću

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Lukavac

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

05.04.2023.

24.04.2023.

17.

Dževad Hadžić

Poslanička inicijativa koja se tiče kolektivnog ugovora za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

18.

Asmir Hasić

Poslanička inicijativa za zakazivanje tematske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona na temu:

1. Problemi i iznalaženje rješenja na UKC Tuzla, a obrađivač je Uprava JZU UKC Tuzla

2. Problemi i iznalaženje rješenja vezano za putnu infrastrukturu, a obrađivač je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

UKC Tuzla

Vlada

Ministarstvu zdravstva

 

JU Direkcija regionalnih cesta TK

09.05.2023.

11.05.2023.

15.05.2023.

 

14.08.2023.

19.

Vahidin Smajlović

Inicijativa za instaliranje hidrološke mjerne stanice protoka vode na regulisanom dijelu vodotoka rijeke Jale prije ulijevanja u rijeku Spreču u gradu Lukavac

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

20.

Izen Hajdarević

Inicijativa za uvrštavanje 7. maja – Dan zračnog mosta u Zakon o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području TK

Zaključkom Skupštine:

- Vladi TK

 

21.

Lejla Vuković i

Smajo Mandžić

Inicijativa da se u rebalansu budžeta za 2023. godinu izdvoje sredstva kako bi se svi građani TK (osiguranici) u konačnici oslobodili plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, tzv. markice

Zaključkom Skupštine:

- ZZO TK

- Vladi TK

- Ministarstvu zdravstva

- Ministarstvu finansija

 

13.06.2023.

 

22.

Silva Banović

Inicijativa kojom se traži pojačan inspekcijski nadzor i kontrola prodaje u blizini škola nikotinskog proizvoda „snus“

Zaključkom Skupštine:

- Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

 

23.

Husein Tokić

Inicijativa za izmjene i dopune Prostornog plana TK 2005-2025. radi odobravanja gradnje solarnih panela na poljoprivrednom zemljištu

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu prostornog uređenje i zaštite okolice

- Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

24.04.2023.

24.04.2023.

24.

Boris Krešić

Inicijativa kojom se traži od Ministarstva obrazovanja i nauke iznalaženje finansijskih sredstava za odlazak studenata Pravnog fakulteta na eminentno internacionalno takmičenje iz oblasti prava

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

31.03.2023.

Poslanička pitanja i inicijative sa 3. sjednice Skupštine TK održane 30.12.2022. godine

 

Red.

br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Lejla Vuković

Poslanička inicijativa koja se odnosi na olakšavanje dostupnosti ortopedskih pomagala djeci.

Ministarstvu zdravstva

Zavodu zdravstvenog osiguranja

 

25.01.2023.

2.

Vahidin Smajlović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na pošumljavanje.

JP “Šume Tuzlanskog kantona”

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

23.01.2023.

02.03.2023.

3.

Vahidin Smajlović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na raspoložive rezerve Kantonalne direkcije robnih rezervi.

Vladi TK

Kantonalnoj direkciji robnih rezervi

 

4.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa za analizu rada Komisije za izdavanje saglasnosti za liječenje osiguranih osoba na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti i iznalaženje rješenja za skraćivanje procedure za donošenje odluka o odobravanju kemoterapije ili radioterapije.

Ministarstvu zdravstva

Zavodu zdravstvenog osiguranja  

Zavodu za kliničku farmakologiju UKC-a Tuzla

 

26.01.2023.

5.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa kojom traži informacije o radu Komisije za lijekove u Ministarstvu zdravstva.

Ministarstvu zdravstva

01.02.2023.

6.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na registar publikacija.

JU Univerzitet u Tuzli

01.02.2023.

7.

Boris Krešić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na rješenja o odobravanju biomedicinske oplodnje.

Zavodu zdravstvenog osiguranja  

 

26.01.2023.

8.

Hamza Bešić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na provedbu preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava P-216/22 od 1.8.2022. godine (izmjene Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK).

Ministarstvu obrazovanja i nauke

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

19.01.2023.

9.

Suvada Džuzdanović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na učešće u finansiranju svih značajnih datuma i ličnosti u TK.

Ministarstvu za boračka pitanja

20.01.2023.

15.02.2023.

10.

Suvada Džuzdanović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na izgradnju spomen ploče u Nezuku Općina Sapna (dokle se došlo sa realizacijom odnosno izmjenama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK i dokle je došla implementacija istih inicijativa).

Ministarstvu za boračka pitanja

 

11.

Ivana Mijatović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na spisak asistenata koji drže vježbe na više od pet predmeta.

JU Univerzitet u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

17.01.2023.

27.02.2023.

12.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na mogućnosti uštede energenata u školama tokom zimskog raspusta.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

18.04.2023.

13.

Dževad Hadžić

Poslaničko pitanje koje se odnosi na kontrolu ispravnosti hrane i vode na Tuzlanskom kantonu.

Zavod za javno zdravstvo

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

18.01.2023.

31.01.2023.

14.

Sandra Imširović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na refundaciju troškova kupovine lijekova.

Zavodu zdravstvenog osiguranja

26.01.2023.

15.

Sandra Imširović

Poslaničko pitanje koje se odnosi na broj osoba ženskog spola koje su upisane u deveti razred osnovne škole i u srednje škole u TK.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

18.04.2023.

16.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na analizu sadašnjeg modela podsticanja poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede Poljoprivrednom zavodu

 

17.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na nazive školskih objekata i objekata institucija kulture na području Tuzlanskog kantona.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

 

18.

Bahrudin Ahmetagić i Šekib Umihanić

Inicijativa za pokretanje aktivnosti osnivanja Hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

 

19.

Klub poslanika Narod i Pravda

Inicijativa za sufinansiranje stanovanja mladim bračnim parovima koji namaju mogućnosti kupovine stambenog prostora

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvo za rad, soc. pol. i povratak

 

20.

Silva Banović

Inicijativa za umanjenje iznosa školarine redovnim studentima Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zaključkom Skupštine:

- Vlada TK

- Skupština TK

 

21.

Silva Banović

Inicijativa za osiguranje novčanih sredstava za zapošljavanje logopeda u domove zdravlja u gradovima TK

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu finansija

 

16.01.2023.

22.

Silva Banović

Inicijativa za osiguranje novčanih sredstava za subvencioniranje pogreba za umirovljenike sa minimalnim primanjima za života

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvu finansija

- Ministarstvo za rad, soc. pol. i povratak

 

20.01.2023.

28.04.2023.

Poslanička pitanja i inicijative sa 2. sjednice Skupštine TK, 5.12.2022. godine

 

Red.

br.

Ime i prezime

Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

Organ kome je upućeno

Odgovor

1.

Dževad Hadžić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na mogućnost uštede energenata u školama tokom zimskog raspusta.

Ministarstvu obrazovanja i nauke

30.12.2022.

2.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa  koja se odnosi na iznalaženje novog modela podsticanja poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvu polj., šum. i vod.  

Poljoprivrednom zavodu Tuzlanskog kantona

 

22.12.2022.

3.

Muamer Zukić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na nastavak materijalno-tehničkog i kadrovskog osnaživanja policije u Tuzlanskom kantonu.

Ministarstvu unutrašnjih poslova

Upravi policije Tuzlanskog kantona

28.12.2022.

4.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa za uvrštavanje u dnevni red sljedeće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona razmatranje prijedloga Zakona o upotrebi znakovnog jezika i Zakona o privremenom korišćenju javnih površina u Tuzlanskom kantonu.

Skupštini Tuzlanskog kantona

Ministarstvo za rad, soc. pol. i povratak

 

29.12.2022.

5.

Šekib Umihanić

Poslanička inicijativa za alokaciju finansijskih sredstava na Univerzitet u Tuzli za izradu studije izvodljivosti JZU Opća bolnica Živinice.

Vladi Tuzlanskog kantona

Ministarstvu finansija

 

6.

Mirela Memić

Poslaničko pitanje koja se odnosi na rad veterinarskih labaratorija na području TK.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede  

29.12.2022.

23.02.2023.

7.

Mirela Memić

Poslanička inicijativa koja se odnosi na obezbjeđenje finansijskih sredstava za adaptaciju JZU Dom zdravlja Lukavac.

Vladi Tuzlanskog kantona

Ministarstvu zdravstva

Ministarstvu finansija

 

26.12.2022.

8.

Šekib Umihanić

Inicijativa koja se odnosi na obezbjeđenje finansijskih sredstava za izgradnju trotoara i saobraćajne signalizacije na regionalnom putu R455-a

Zaključkom Skupštine:

- Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

- Ministarstvu finansija

 

07.12.2022.

27.12.2022.

20.12.2022.

9.

Vahidin Smajlović

Inicijativa koja se odnosi na izmjenu Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

10.

Vahidin Smajlović

Inicijativa koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i građenju

Nije dobila potrebnu većinu

 

 

11.

Klub poslanika  SDP-a

Inicijativa kojom se traži isplata jednokratne novčane pomoći u visini od 1.080,00 KM uposlenicima koji plate i naknade primaju sa budžeta TK

Nije dobila potrebnu većinu

 

12.

Hamza Bešić

Inicijativa koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

Nije dobila potrebnu većinu

 

0 0