RADNA TIJELA

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolice

Podnaslov

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša nadležna je da:
a) razmatra pitanja i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
b) prati provođenje stambene i komunalne politike i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera,
c) razmatra pitanja zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, zaštite flore i faune i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera,
d) razmatra pitanja vezana za sprečavanje zagađivanja okoliša posebno zraka, tla i vode i daje Skupštini prijedloge za preduzimanje potrebnih mjera u oblasti zaštite čovjekove okoline, prirodnih resursa i prirodnog naslijeđa,
d) vrši i druge poslove određene Poslovnikom i drugim aktom Skupštine.

U Komisiju za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izbrani i imenovani su:
 1. Asmir Hasić - predsjednik
 2. Husein Tokić - član
 3. Edin Vikalo - član
 4. Vahidin Smajlović - član
 5. Izen Hajdarević - član
 6. Vesna Mešanović - član
 7. Nedžad Bistrić - član
 8. Admir Duraković - član
 9. Ramiz Karić. član

Komisija za kulturu, sport i mlade

Podnaslov

Komisija je nadležna da:
a) razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i
finansiranja institucija kulture na nivou Kantona,
b) razmatra i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-historijskog naslijeđa,
c) razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje javnih sportskih
objekata,
d) daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom životu,
e) ostvaruje saradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja položaja
mladih i učešća u javnom životu, i o tome Skupštini podnosi izvještaje i daje prijedloge akcija.

u Komisiju za kulturu, sport i malde izabrani i imenovani su:

 1. Bahrudin Ahmetagić - predsjednik
 2. Vedrana Petrović - član
 3. Amila Hodžić - član
 4. Dževad Hadžić - član
 5. Ismet Korajac - član
 6. Aida Kurtić - član
 7. Amira Gutić - član

 

Komisija za rad i socijalnu politiku

Podnaslov

Komisija za rad i socijalnu politiku ima nadležnost da:
a) prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava
zaposlenih i nezaposlenih građana,
b) daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje
životnog standarda građana,
c) daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad,
d) vrši i druge poslove određene Poslovnikom i drugim aktom Skupštine.

U Komisiju za rad i socijalnu politiku izabrani i imenovani su:
 1. Fadil Kudumović - predsjednik
 2. Hasiba Kurtić - član
 3. Hamza Bešić - član
 4. Slađan Ilić - član
 5. Amela Ramić - član
 6. Nevlus Hodžić - član
 7. Edisa Delić - član

Komisija za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995

Podnaslov

Komisija za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995:
a) razmatra pitanja u vezi sa ostvarivanjem zaštite značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
b) razmatra predložene zakone i druge propise Kantona kojima se propisuje obilježavanje značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
c) razmatra prijedloge dokumenata kojima se planiraju sredstva neophodna za provođenje aktivnosti vezane za obilježavanje značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
d) razmatra izvještaje institucija Kantona koje se odnose na ostvarivanje zaštite značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
e) razmatra programe obilježavanja značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995,
f) razmatra i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem zaštite i obilježavanja značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995.

U Komisiju za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995 izabrani i menovani su:
 1. Alen Karić - predsjednik
 2. Asmir Hasić - član
 3. Emir Begić - član
 4. Smajo Mandžić - član
 5. Silva Banović - član
 6. Amra Nadarević Vodenčarević - član
 7. Lejla Vuković - član
0 0